‘De Wereld op ons Bord’, nieuwe info map van Stg. Werelddelen

 DE WERELD OP ons BORD: Op zoek naar eerlijk voedsel voor iedereen. Het wereldvoedselvraagstuk wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Aan de orde komen ondermeer:  De wereldvoedselproductie –  De opmerkelijke rol van vlees, vis en soja –  De ongeziene neveneffecten van biobrandstoffen –  Hoe voedsel is ingebed in het vrije marktsysteem – De druk op lokale voedselvoorziening-  De werkelijke prijs van voedsel – Verborgen kosten voor de consument en grenzen die systematisch worden overschreden.

Deze aspecten worden met elkaar in samenhang gebracht en gerelateerd aan het recht op voedsel.  Voor meer informatie: www.werelddelen.nl

 Prijs 7,50; te bestellen via www.werelddelen.nl

  Stichting WereldDelen, Spoorlaan 346 – 5038 CC  Tilburg – Tel. 013 5359953 werelddelen@werelddelen.nl