Deelname Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel aan Rondetafelgesprek EU-Mercosur

Op 9 maart nam de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel (aangesloten zijn de volgende boerenorganisaties: Agractie NL, BD-Vereniging, DDB, NAV, NMV, Platform ABC in samenwerking met Foodwatch, Milieudefensie en de Handel Anders!-coalitie) deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over EU-Mercosur.
Deze werd georganiseerd door de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, en verder Partij voor de Dieren en SP.
Er werd eerder een position paper geschreven dat werd toegelicht tijdens het gesprek: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D08647
Andere deelnemende organisaties waren o.a. LTO Nederland, VNO-NCW, WUR (over de gevolgen voor de landbouw en de sojaimport), FNV, Handel Anders!, Both ENDS en Greenpeace.
Alle position papers zijn hier te vinden: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A09308

Hier een video van het gehele gesprek: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/eu-mercosurverdrag
Hier kunt u ook klikken naar de genoemde sprekers. Na een inleiding van 3 minuten, volgden nog diverse antwoorden op vragen van de Kamerleden.

De tijdsplanning:

14.30-15:30 uur – Blok 1: Bedrijfsleven

VNO-NCW – Marhijn Visser
Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel – Guus Geurts
LTO Nederland – Sjaak van der Tak

15.30-16.30 uur – Blok 2: Maatschappelijk middenveld

Handel Anders – Sara Murawski
Greenpeace – Sigrid Deters
FNV – Petra Bolster (via videoverbinding)
Both Ends – Fernando Hernandez

16.30 -17.30 uur – Blok 3: Kennisinstellingen

Wageningen University & Research – Siemen van Berkum (gevolgen Nederlandse landbouw)
Wageningen University & Research – Stacy Pyett (sojaimport)
Federal University of Rio de Janeiro – Marta Castilho (via videoverbinding)

17:30-18:00 – Blok 4: Internationale diplomatie (via videoverbinding)

Nederlandse Ambassadeur in Brazilië – André Driessen
European Commission DG Trade – Paolo Garzotti