Platform Andere Landbouw presenteert reactie op voorstellen GLB 2014-2020

Op 15 maart zal er van 18.30 tot 21.00 uur een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer worden gehouden over het toekomstige Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020.

Diverse boeren-, natuur-, milieu – en ontwikkelingsorganisaties betrokken bij het Platform Andere Landbouw stuurden in de aanloop naar dit debat hun gezamenlijke reactie op de plannen van de EU Commissie naar de Tweede Kamer. Zij reageerden in dat document ook op de mening van het kabinet (c.q. staatssecretaris Bleker) op deze voorstellen en vragen van de TK landbouwcommissie over het GLB. (8 maart 2011).   Hier vindt u onze reactie.

Tegelijkertijd presenteerden deze organisaties een alternatieve beleidsvisie voor het GLB 2014-2020 en de voordelen van dat alternatief.

Het overleg op 15 maart is te volgen op de computer: zie site Tweede Kamer, Thorbeckezaal, 18.30-21.00 uur.

=============================

Ter info: wij staan niet alleen in onze kritiek; wij zijn ook actief op het Europese nivo:

Op www.europeanfooddeclaration.org. (‘documenten’) vindt u;

– het stuk De ontbrekende optie’  waarmee wij samen met andere Europese organisaties lobbyen in Europa.

– Een degelijke wetenschappelijke onderbouwing van deze visie (30 p, plus bijlages) vindt u in het wetenschappelijk onderzoek door o.a. de voormalige directeur van het Franse LEI  

– een budget: onze voorstellen blijken ook nog eens 25-30 miljard goedkoer te zijn.

Zie ook de flyer  voor wie een korte indruk wil van de materie.   

Op basis van deze documenten zijn door o.a. Via Campesina en Friends of the Earth  en Platform ABC  suggesties ingestuurd voor de landbouwcommissie in het Europees parlement, die ook op 15 maart  overlegt over een document met wijzigingsvoorstellen.