Dinsdag 1 oktober: boerenprotest tegen vrijhandel in Den Haag.

30 Boeren- en maatschappelijke organisaties en een aantal bedrijven hebben op 1 oktober j.l. een manifest aangeboden aan de landbouw- en handel woordvoerders van de Tweede Kamer. Dit omdat binnenkort het CETA verdrag met Canada wordt behandeld. Titel van het manifest: ‘Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet tegen de huidige vrijhandelsverdragen.’  Het staat hieronder, maar is ook te downloaden bij  Milieudefensie. Graag verspreiden! Veel landen zijn al automatisch akkoord gegaan, maar hier wordt het in het parlement behandeld. Het is dus belangrijk dat we de kamerleden proberen over te halen tegen te stemmen. Het gaat nu vooral nog om CU en PVDA. 
 
De actie vond plaats op de memorable dag 1 oktober
Op het laatste moment werd onze actie op 1 oktober eerst verplaatst en daarna verboden door de politie, in verband met de grote boerendemonstratie op het Malieveld. Helaas konden we dus niet onze geplande actie en het podium met sprekers, laten doorgaan. We hebben toen maar de stoute schoenen aangetrokken en de petitie in kleine kring aangeboden aan Tweede Kamerleden op het Plein met wie we al afspraken hadden gemaakt. Ook troffen we onverwacht o.a. Tjeerd de Groot en Carla Dik-Faber die stonden te wachten op de bus naar de Malieveld. De politie liet dit na een eerdere weigering uiteindelijk toe, waarschijnlijk mede door de camera´s van NOS en ANP.
We spraken o.a.: Frank Futselaar (SP), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Isabelle Diks (GroenLinks), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Arne Weverling (VVD), Tjeerd de Groot (D66) en Chris Stoffer (SGP).
Claude Girod van Conféderation Paysanne vertelde dat dit de eerste keer is dat ALLE landbouworganisaties in Frankrijk een gezamenlijk standpunt inbrachten: tegen CETA! (Ook in Canada zelf zijn veel boeren trouwens tegen). Rik de Cooninck bracht de zorgen van de Belgen over. 
Foto’s van de actie: zie facebook 
 
Vervolg: 6 november is er  een hoorzitting over CETA in de Tweede Kamer. Hierbij zijn o.a. ook NAV en LTO uitgenodigd. 
 
Er was aardig wat media-aandacht.
Wij lichten er 2 artikelen uit: 
Een interessante opinie in Trouw over vermindering veestapel in het belang van boeren door Wouter van der Weijden en Frits van der Schans:
Artikel in de NRC op  2 oktober van boeren die al de transitie vorm geven (Toekomstboeren, Biodynamische vereniging etc.)
 
Ook vermeldenswaard is het engelstalige rapport van 7 NGO’s, waaronder SOMO
 

Hier het manifest dat werd aangeboden: 

Oproep: Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet tegen de huidige vrijhandelsverdragen

 Met zeker vijf nieuwe vrijhandelsverdragen zet de EU onze boeren en werknemers verder onder druk, neemt het wereldwijde dierenleed toe, groeit de onzekerheid over voedselveiligheid en neemt vervuiling, ontbossing en opwarming van de aarde toe. Dit betreft:

* Het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada. Dit is al voorlopig ingevoerd, maar de Tweede Kamer kan het dit najaar nog tegenhouden.

* Het Mercosur verdrag. De onderhandelingen met Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay zijn net afgerond, maar het verdrag moet nog beoordeeld worden door de Europese Raad.

* Met Trump is deze zomer een deal gesloten over de import van rundvlees, na een WTO-geschil over de weigering van de EU om hormoonvlees uit de VS toe te laten.

* Met Australië, Nieuw Zeeland en Indonesië zijn de afgelopen jaren ook onderhandelingen over nieuwe handelsverdragen begonnen.

Wij, boerenorganisaties, met ondersteuning van maatschappelijke organisaties, vakbonden en bedrijven, roepen Nederland op om CETA weg te stemmen, Nee! te zeggen tegen het EU-Mercosur-verdrag, de deal met Trump terug te draaien en een andere weg in te slaan met Australië, Nieuw Zeeland, Indonesië en andere handelspartners.

In 2017 heeft het Europees Parlement ingestemd met CETA een vrijhandelsverdrag met Canada. In dat zelfde jaar is het vrijhandelsdeel van het verdrag voorlopig in werking getreden, wat grote negatieve effecten voor Europese boeren zal gaan hebben. Er worden immers Canadese landbouw- en veehouderijproducten toegelaten die tegen lagere standaarden zijn  geproduceerd en zo een oneerlijke concurrentie vormen. Het betreft met name rund- en varkensvlees en akkerbouwproducten, zoals granen en oliezaden. Dit gaat ten koste van de inkomens van Europese boeren, de veiligheid van ons eten, de rechten van werknemers, de kwaliteit van het milieu en het dierenwelzijn. Maar ook de Canadese melkveehouders hebben last van Europese import van zuivelproducten. De Canadese overheid heeft ter compensatie $ 1,75 miljard beschikbaar gesteld aan deze boeren.

In het rapport ´TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Nederlandse en Europese landbouw, veehouderij en voedselvoorziening´ vindt u de details van de analyse van de gevolgen van CETA,  met bronvermelding. 

In juni 2019 werd er ook een voorlopig vrijhandelsakkoord met de Mercosur-landen gesloten. Dat zal leiden tot minstens zo grote negatieve gevolgen als CETA, met name voor akkerbouwers en rundvee-, pluimvee- en varkenshouders.

Het EU-Mercosurverdrag zal de productie van vlees, soja (indirect via de export van vlees uit de Mercosur) en biobrandstoffen uit de Mercosur-regio verder aanjagen, ten koste van mensenrechten, milieu en klimaat. Voor het vergroten van het benodigde areaal wordt in de Amazone op grote schaal regenwoud gekapt en worden in andere provincies savannes ontgonnen, met rampzalige gevolgen voor biodiversiteit en het klimaat wereldwijd. Ook gaat deze exportgerichte  landbouw ten koste van de landrechten van inheemse volkeren en kleine boeren, die met geweld van hun land worden verdreven.

De Handel Anders!-coalitie heeft onlangs een verzoek om dit verdrag te onderwerpen aan een analyse met betrekking tot de VN-duurzaamheidsdoelen en de SER-meetlat, naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin  geven wij onze bewaren uitgebreider weer.

Binnen de huidige vrijhandelsverdragen mogen geen eisen worden gesteld aan de wijze van productie van importproducten op het gebied van milieu, arbeidsnormen en dierenwelzijn. De productiekosten zijn mede hierdoor een stuk lager dan in de EU. Slechts de voedselveiligheid van importproducten wordt (in beperkte mate) als maatstaf erkend. Maar wat dat betreft is het zeer verontrustend dat er in zowel Canada als Mercosur-landen pesticiden worden gebruikt die in de EU verboden zijn. We maken ons ook grote zorgen over het ontbreken van  een Identificatie & Registratie-systeem binnen de veehouderijsector in de VS, Canada en de Mercosur-landen, waardoor het zeer moeilijk is na te gaan of dierlijke producten zonder in de EU verboden hormonen of antibiotica tot stand zijn gekomen. Ook zijn groeihormonen niet in het vlees traceerbaar als hier een maand voor de slacht mee gestopt wordt.

Tenslotte willen wij u wijzen op de Brexit. Deze dreigt ook zeer negatieve gevolgen  te hebben voor onze boeren. Genoemde vrijhandelsverdragen zullen die situatie alleen maar verergeren omdat de afgesproken import gericht zal zijn op een kleinere Europese markt. Minimaal zouden de importquota hierop aangepast moeten worden.

Wij streven naar een duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening waarbinnen boeren wereldwijd een eerlijke prijs krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product, werknemers een fatsoenlijke beloning krijgen, en burgers van gezond voedsel en een gezonde leefomgeving kunnen genieten. De huidige vrijhandelsverdragen maken dit onmogelijk.

Daarom roepen wij u op: Bescherm boeren, werknemers, burgers, het milieu en dieren tegen de huidige vrijhandelsverdragen!

Deze verklaring wordt ingediend door de volgende boerenorganisaties:

 • Dutch Dairymen Board
 • Nederlandse Akkerbouw Vakbond
 • Nederlandse Melkveehouders Vakbond
 • Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
 • Vereniging voor Biologische Dynamische Landbouw en Voeding

En mede ondersteund door:

 • FNV
 • Milieudefensie
 • ASEED
 • Behoud de Parel
 • BoerBurgerBeweging
 • Boeren & Buren (België)
 • Catalyst 4 Change
 • Coöperatie De Nieuwe Graanschuur
 • Compassion in World Farming
 • Dierencoalitie
 • Eyes on Animals
 • Mans’ Consultancy
 • Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
 • Ondernemers van Nu
 • Platform Aarde Boer Consument
 • Platform Duurzame en Solidaire Economie
 • Saka Mese Nusa AlifURU (Molukse organisatie)
 • SOMO
 • TNI
 • Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg
 • World Animal Protection
 • Het Zout der Aarde