Discussie over melk in NRC en Vice Versa

Op 23 juli 2009 stond op pag 14 van de NRC een artikel ‘wij kunnen de kost niet meer verdienen’, met als ondertitel:
‘Sieta van Keimpema en Hanny van Beek over liberalisering en de macht van de industrie en de Rabobank.’
 Sieta is voorzitter van de European Milk Board, voortgekomen uit een Nederlands initiatief verbonden aan de NMV, Nederlandse melkveehouders Vakbond. Hanny is voorzitter van de NAV, Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Beide bonden hebben zich begin jaren 90 afgescheiden van de LTO en werken binnen Platform ABC samen met andere organisaties, onder andere milieu en ontwikkelingssamenwerking. Mooie grote foto’s erbij, Hanny in een veld met kleine plantjes, en Sieta voor een koe in een wei.

Ze pleiten voor een ‘alternatief’, naar o.a. Canadees voorbeeld: productiebeperking, geen overschotten produceren  die met exportsubsidies gedumpt worden in arme landen’. Zie hier  het artikel, dat in twee helften is geknipt. Klik op de pagina om te vergroten.

hier                                            hier

Op 26 juli stond er een artikel in van een Zeeuwse boer, Harmen Treur, die man en paard noemt: ‘U drinkt het liefst hollandse melk? sluit dan de grenzen!’.
‘Wanneer Europa de grenzen sluit voor aanvoer van buiten, zoals Canada dat doet, kunnen de boeren een goede prijs krijgen en is er niet teveel melk. De melkquota moeten dan opnieuw worden verdeeld. Is dat niet oneerlijk tegenover derdewereld-landen? Nee. Zij exporteren nu ook geen melk naar Europa, dus aan hun afzet wordt niet getornd. Alleen Amerika en Nieuw Zeeland profiteren van onze open grenzen en het is de vraag of Europa dat moet betalen’. Zie verder  het artikel. De twee helften horen NAAST elkaar. Klik op de pagina’s om ze te vergroten.

Harmen Treur

 

Harmen Treur b

 Het stuk van Harmen Treur stond  op ‘discussie’ pagina van ‘ NRC online’, en werden gevolgd door een kleine 80 (!) reacties. Verhitte discussies. 

Daarna volgde op 30 juli een artikel van Osinga van de LTO,  : ‘Liberalisering is niet eng’ met als subtitel ‘Boerencooperaties moeten van Europa wel de ruimte krijgen’.

GG, secr. van Platform ABC: : wat die boerencoöperaties betreft: ga te rade bij de NMA en je merkt dat boeren geen afspraken mogen maken onder beschuldiging van kartelvorming, zoals de NMV en de NAV hebben ondervonden. Als je tegen de boeren zegt zoek zelf maar een oplossing of als je de oplossing  bij de consument legt – ‘de consument als marktmeester’ – komt de overheid er volgens Platofrm ABC er te makkelijke vanaf en ontloopt zij haar mede-verantwoordelijkheid voor ons voedsel.)

Op 7 Augustus stond er als een soort afsluiting een redactioneel commentaar in de NRC:

‘Uiteindelijk gaat het erom de boer de ondernemer te maken die hij wil zijn, en hem tevens meer grip te geven op de prijzen. Een termijnmarkt voor melk, waar veehouders hun product op termijn tegen een vaste prijs kunnen verkopen of zich kunnen indekken tegen prijsdalingen, zou een antwoord kunnen zijn. Er zijn plannen voor, maar die werken alleen als zo’n markt groot, serieus en liquide genoeg is. En als boeren zich durven te befrijden van de coöperaties die zij kennelijk als een juk ervaren.
Als de europese Unie er slechts een fractie van het geld en de energie in zou steken die traditioneel naar het landbouwbeleid gaan, zou de termijnhandel voor melk wel eens het ei van Columbus kunnen zijn’.

Weerwoord van de voorzitter van Platform ABC:

Termijnmarkt voor boerderijmelk is geen oplossing.

In tegenstelling tot wat het redactioneel commentaar in deze krant eerder vermeldde biedt een soort termijnmarkt voor melk geen oplossing van de melkprijscrisis . 

Een termijnmarkt zou alleen soelaas kunnen bieden als er een situatie zou zijn met een gemiddeld genomen goede boerenmelkprijs, met alleen te veel fluctuaties omhoog en omlaag, dus te veel pieken en dalen in de prijs.  De huidige situatie is echter dat de melkprijs structureel veel te laag is, vanwege  een te hoge productie t.o.v. de (gedaalde)vraag. Politici vertellen regelmatig dat de melkproductie ondanks de uitbreiding van het quotum in de EU niet is gestegenen dat er dus geen overproductie is, maar zij  vergeten dat de afzet naar de wereldmarkt voor  zuivel met ongeveer 15% is afgenomen vanwege de economische recessie. Dit levert in de EU (binnen 1 jaar !) een zuiveloverschot van ongeveer 2% op. Deze hoeveelheid ligt nu in opslag als boter- en melkpoeder ”berg”.

Er is maar één mogelijkheid om de boerenmelkprijs te herstellen, nl. op korte termijn de productie met enkele procenten te verminderen.

De termijnmarkt biedt geen enkele oplossing voor het werkelijke probleem waar de melkveehouders mee te maken hebben: vraag en aanbod zijn niet in evenwicht. Althans niet in evenwicht op een prijsniveau dat redelijk en acceptabel is. Het grote probleem is dus een te grote productie t.o.v. de vraag. Hiervoor heeft de EMB (European Milk Board) een goede oplossing: het uit de markt leasen van boerderijmelk. Dit houdt in dat een melkveehouder een kleine vergoeding ontvangt voor dat deel van zijn quotum dat hij dit jaar niet volmelkt. Deze melk komt dus niet op de markt, waardoor de prijs voor de melk weer kan stijgen.

Zie voor meer gedetailleerde informatie de site: www.ddb.nu

Gerrit Roos,  Melkveehouder en    bestuurslid   Dutch  Dairymen   Board,  en voorzitter van  Platform ABC.

Daarnaast stond in nummer 2009-4 van het onvolprezen ontwikkelingssamenwerkings-vakblad ‘Vice Versa’ nog een artikel van Niek Koning en Erik Smaling: ‘EU kan Afrika helpen met voedselcrisis’, met als ondertitel: ‘Afrikaanse beleidsmakers doen er goed aan vooral te letten op wat de EU in het verleden zelf heeft gedaan om de landbouw te ontwikkelen, en niet te luisteren naar wat de Europese beleidsmakers nu zeggen, vinden Niek Koning en Erik Smaling. Zie onder. (Klik om te vergroten)

Koning en Smaling a

Koning en Smaling b