Discussie over verlengde fotosynthese en andere ‘innovaties’.

Op de mailing list van Voedsel Anders woedde onlangs een discussie n.a.v. een bericht van VILT (Vlaams infocentrum over land- en tuinbouw) over wetenschappers die tabaksplanten genetisch gemanipuleerd hebben zodat ze 40% meer CO2 opnemen door fotosynthese dan normaal. Titel: betere fotosynthese? Meer oogst!

Het zou gaan om een ‘gen-defect’ dat bijna alle planten in zich hebben. Een cruciaal enzym, dat CO2 moet omzetten in suikers, plukt namelijk ongeveer 20 procent van de keren per ongeluk het verkeerde molecuul uit de lucht: zuurstof in plaats van CO2. Daarbij produceert het enzym, Rubisco, geen suikers, maar gifstoffen die de plant vervolgens weer moet wegwerken. Dat kost energie, die de plant niet meer in groei kan steken. Maar door onder meer enkele genen van bacteriën en algen bij de tabaksplant in te bouwen, komt de plant soepel van zijn gifstoffen af. Met als gevolg dat de planten sneller groeien, maar ook hoger worden en 40 procent meer biomassa aanmaken.

Gaat dit richting veel hogere opbrengsten in de maïs, soja, rijst, aardappel, tomaat en fruit, en ontvouwt zich hier een misschien nieuwe CO2- ‘sink’?  

De bevinding zet andermaal het debat over genetische modificatie op scherp. De gewassen bevatten immers ingebouwde stukjes DNA uit andere soorten, waardoor ze aan de strenge regels voor genetisch gemodificeerde gewassen moeten voldoen en het jaren kan duren voor ze worden toegelaten. “De techniek van de Amerikaanse wetenschappers biedt mogelijkheden, maar deze gewassen mogen in Europa niet geteeld worden”, zegt Leo Marcelis in een interview op Radio 1.

Commentaar: 

A tegen:Dr. Séralini heeft in zijn onderzoek, gepubliceerd in 2012, aangetoond dat ratten die levenslang werden gevoed met een voor de EU goedgekeurde GGO-maïs, na 6 tot 7
maanden na de start ziekten vertoonden die gerelateerd waren aan de wijziging van hun eigen genoom. Ook van genetische modificaties met behulp van Crisp’r Cas technologie is wetenschappelijk al aangetoond dat zij instabiel zijn. Als mensen moeten wij niet genetisch knoeien met biologie. …. Het voeden van de wereldbevolking kan worden gerealiseerd met een landbouw die is gebaseerd op samenwerking met de natuur, waarbij agrochemie (nagenoeg) overbodig is……etc. 

B tegen: Ik heb me er niet in verdiept, maar ik gruwel ervan. Als we ons als de donder weer eens zouden verdiepen in hoe de natuur al miljoenen jaren werkt, voordat er niets meer is om je in te verdiepen, en gaan snappen hoe je robuuste ecosystemen ontwikkelt – WAT EIGENLIJK HEEL SIMPEL IS – dán pas hebben we iets waar we mee vooruit kunnen……

c tegen:   en de media die erover schreven waren weer voorspelbaar. Maarten Keulemans wijdt geen woord aan hoe die planten moeten groeien, i.e .waar de extra voedingsstoffen vandaan moeten komen, i.e. wat de impact op de bodem is. De serie VoedselZaak van de Volkskrant is gesponsord door Bill & Melinda Gates Foundation, net als het onderzoek van Illinois zelf. Geen enkel verband? Louise Fresco is in de wolken, want zij zit natuurlijk in het bestuur van een kunstmestbedrijf.

d (waarschijnlijk) voor  Hidde Boersma (niet op  de Voedsel Anders lijst, maar in een foodlog-discussie):   “we moeten niet terug naar de natuur, maar onze rug er juist meer toe keren. Modernisering , sterker verstedelijking en een intensivering van de Landbouw zijn de enige manier om welvaartsstijging te combineren met een leefbare en groene planeet. Een pleidooi voor Ecomodernisme”, en: “Hoe lang laten we gijzelen door groene bewegingen, mensen?”

midden-positie, van een ex-boer: Als de maatschappij/de consument deze technieken niet wil dan is dit voor ons als boeren een feit. Maar het zou wel mooi zijn als dat gebeurt na een goede afweging van de eventuele voordelen en nadelen. Kijk bijvoorbeeld nog eens naar de uitzending ban DWDD University van vorige week. (red: waarin gemopperd werd  over het EU-verbod op GMO’s)

tegen, biodynamische boer: De vele ’tegen’ reacties hierop waren voor mij hoopgevend. Wie wordt hier beter van ? De Burger, die gedegradeerd wordt tot consument, in een economie die gericht is op korte termijn financieel resultaat en marktmacht ? De Boer die aan het financieel elastiek van de agro-industrie hangt , en zich dreigt te verhangen ? ……. Maximaal geld verdienen AAN de landbouw en voedsel voor de Burger is leidend , en de aarde met haar bevolking lijdt. Boeren en Burgers hebben een gezamenlijk belang in het veilig stellen voedselsoevereiniteit , voedselzekerheid en voedselveiligheid. ……Deze schrijver voegde nog een artikel toe over de onvermoede zaken die wij nog  van de natuur kunnen leren, in plaats van andersom: Insecten zijn supergevoelige multi-sensor meetsystemen'(artikel in Trouw)

Ven de organisatie Wervel,Vlaanderen: 
 

d

w.b. de titel: ‘ fotosynthese en andere innovatiers”: zie  ook op deze website het artikel over : het begrip ‘innovatie’ dat het bedrijfsleven te pas en te onpas binnen de EU te berde brengt, als alternatief voor het democratisch aangenomen  ‘voorzorgsprincipe’. 

Food for thought, dit alles…