Een kilo aardappelen voor 3 eurocent

Een belachelijk lage marktnotering die leidt tot grote verliezen. Nadat de graanmarkt ook al in verval raakte door een geringe overproductie op wereldschaal, is er in de vijf belangrijkste consumptie-aardappel producerende landen een oogstverwachting die boven de behoefte uitstijgt. Het beeld is dan eenvoudig: de verwerkende industrie teert op contract- en meeleveraardappelen, waardoor er nauwelijks een effectieve markt is.

Voor een wereldwijd product als graan hadden we een politiek gestuurde minimum marktprijs moeten hebben.

Voor de meer regionale aardappelmarkt missen we evenwicht tussen aanbieders en vragers. Naar mijn mening hadden we met een beperkt aantal grote pools of coöperaties in de eerste plaats iets aan areaalplanning kunnen doen en vervolgens een onderhandelingspartij richting afnemende industrie kunnen vormen.

Natuurlijk waren er ook dan verschillen in oogstvolume geweest, maar de belachelijk lage marktnotering van maar 3 eurocenten voor een kilo leidt tot grote verliezen, biedt geen mogelijkheid tot innovatie en is economisch niet duurzaam. Dit vraagt dus ook om meer samenwerking!

Teun de Jong, voorzitter Nederlandse Akkerbouw Vakbond, in het ledenblad ‘Genoeg is Beter’

N.B.: De politiek gestuurde minimum marktprijs is sinds onze politici het neoliberale beleid omarmden (‘laat de markt het werk doen’)  onbespreekbaar, waarvoor de boeren het gelag betalen. 

De andere oplossing: boeren verenigen zich en maken samen een vuist, wordt beknot door de Autoriteit Consument en Markt.
Tweede Kamerlid Geurts (CDA) heeft een initiatiefnota geschreven waarin wordt gepleit voor een Autoriteit PRODUCENT en Markt en voor meer ruimte voor primaire producenten binnen de
mededingingsregels. De NAV ondersteunt dit en blijft lobbyen voor een betere positie van akkerbouwers in de markt.