Een nieuw jaar….

Zoals dat hoort in deze tijd van het jaar: we blikten terug, zie ons jaarverslag ( uit de brief aan donateurs) op deze site. Daarin  ook een tevreden terugblik op de ‘Voedsel Anders’ conferentie’ van februari 2014, en op de bestuurswisseling afgelopen september. Hans Geurts (ex-voorzitter van de NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond) heeft de voorzitters-hamer overgenomen van …lees verder
 
27 november werd het jaar officieel afgesloten: zie ‘closing event’ in de Filippijnen, en op de speciale website van dat jaar staan de vele activiteiten die dat jaar hebben plaatsgevonden. Een bijzondere bijeenkomst was de Tweede Internationale Voeding Conferentie die van 19-21 November in Rome plaatsvond (de eerste was 22 jaar geleden, dus het werd tijd…) Zie …lees verder
 
De NAV pleit al langer voor een nieuw op te richten Autoriteit Producent en Markt, naast de louter op consumenten gericht Autoriteit CONSUMENT en Markt.  Zo’n AFM zou zelfstandig onderzoek moeten uitvoeren naar oneerlijke  handelspraktijken en serieuze sancties moeten opleggen. Uit een ledenpeiling door de Nederlandse Akkerbouw Vakbond is namelijk gebleken dat NAV leden veel last hebben van oneerlijke handelspraktijken …lees verder
 
Hier volgt een boekbespreking van Naomi Klein’s nieuwe boek: ‘No Time: Verander nu, voor het klimaat alles verandert’ De landbouw is slechts een klein onderdeel van haar verhaal ( maar een behartenswaardig onderdeel, zie ** ). Ook zij ook stelt dat de landbouw in de huidige opzet 30% van de CO2 uitstoot veroorzaakt.  Voor een engelstalige samenvatting van …lees verder
 
De Melkveewet is in december net op tijd aangenomen, tot tevredenheid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Niet eerder vertoond: De zuivelsector wil door een aanscherping van de wet zichzelf meer beperkingen opleggen dan het ministerie. Het gezamenlijke voorstel van de sector (NMV, NZO, LTO en NAJK) is gebaseerd op het eerder geformuleerde NMV-standpunt. De groei van …lees verder
 
Slechts 4 minuten (engelstalig): kijk hier hoe men geschillen tussen landen en bedrijven gaat beslechten in de vrijhandelsverdragen die op stapel staan. Mooie bron van inkomsten voor de advocaten die à raison van 1000 per uur aangedragen worden door de bedrijven. (Des te meer reden om de EU-brede petitie tegen die vrijhandelsverdragen te ondertekenen: onderteken ‘stop …lees verder
 
Wordt Oregon de vierde staat waarin bedrijven verplicht zijn op een etiket te vermelden dat het product van GMO-planten komt (‘labelling’)? Het verschil in de verkiezingen was minder dan 900 stemmen en dan heeft men recht op hertelling. Dit alles ondanks de 20 miljoen dollar die door grote voedsel- en chemische bedrijven besteed zijn aan …lees verder
 
20 studenten uit Wageningen zijn samen met 4000 andere demonstranten op 19 november om 7.00 de straat op gegaan in Brussel. Verschillende kruispunten werden afgezet door boeren met hun tractoren. Een boer vertelde dat hij vier uur gereden heeft om er te komen, maar dit het waard vond, want TTIP? Dat moest echt tegengehouden worden…..! lees verder
 

AGENDA 

 

Workshops Plattelandshub (kost € 50) op 13 januari 2015 13:00, VHL, Velp

Kruiden in de Melkveehouderij op 14 januari 2015 11:00, VHL, Velp

Boekbespreking Naomi Klein, Lunch lecture Boerengroep op 15 januari 2015 12:30, Wageningen

TTIP: doorzetten of opnieuw beginnen? op 15 januari 2015 18:30, Utrecht

BioBeurs op 21 januari 2015, Zwolle

1e Rode Hoed debat: De ecologische bronnen van onze voedselvoorziening op 03 februari 2015 08:00, Amsterdam

RH debat: de toekomst van de (super)markt en de boer op 19 februari 2015 20:00, Wageningen

Zadenweekend op 28 februari 2015, Driebergen

RH debat: Veilig, gezond én duurzaam? op 16 maart 2015 20:00, Amsterdam

Bodem Forum op 20 maart 2015 10:00