een voorbeeld in een ontwikkelingsland: Songhai

Een praktisch voorbeeld van hoe de NIET-GROOTSCHALIGE, lokale en regionale landbouw in Afrika kan verbeteren vind je op www.songhai.org, en zie de drie video’s op You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=SCiUFzNfI5k. Een duurzame en kleinschalige maar ook innovatieve en  veerkrachtige landbouw, met eigen verkoop en marketing en mechanisatie etc. In de jaren 80 begonnen door Pater  Godrey Nzamujo in Benin. Er zijn nu 5 van zulke centra in Benin en een aantal in omliggende landen, en veel jonge mensen die er een jaar hun licht opgestoken hebben beginnen daarna een eigen boerderij. Het gaat in de eerste plaats om voedselproductie maar in een verbazend geïntegreeerd systeem is er veel ruimte voor creativiteit. Water uit de vijvers wordt gebruikt voor irrigatie, palmen produceren olie, de rottende bladeren van de palmbomen zijn goed voor de teelt van paddestoelen en de productie van biogas, machines om pluimveekorrels te maken worden in de eigen worskshops gemaakt, etc.