Statement: ‘Eenzijdig perspectief tijdens internationale voedselconferentie’; alternatief congres in de maak

Van 29 september tot 2 oktober vindt in Noordwijkerhout de First International Conference on Global Food Security[i] plaats, georganiseerd door Elsevier. Achter deze pretentieuze titel gaan sponsors als Monsanto en Unilever schuil. De conferentie belooft ‘de nieuwste analyse, inspirerende visies en innovatieve onderzoeksmethoden’ naar voedselzekerheid. Wij twijfelen of ze dat kan waarmaken, gezien het programma, de thema’s, de sprekers en de toegangsprijs van € 800.

Het debat over de toekomst van onze voedselvoorziening zou een democratisch proces moeten zijn; een interactie tussen wetenschappers, producenten en burgers. Verenigd in het  Voedsel Anders Netwerk, zijn wij dat proces begonnen. Dit gaat culmineren in een tweedaags congres in het voorjaar van 2014, het door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van de Familielandbouw.

We zien uit naar een uitwisseling over de vele ecologische én rechtvaardige antwoorden op de problemen van het huidige voedsel- en landbouwmodel. De benaderingen die door miljoenen kleine boeren en consumenten in de wereld met toenemend succes worden toegepast en uitgebouwd. Daaronder vallen bijvoorbeeld agroecologische productiemethoden en directe markt-afspraken tussen boer en consument. Dit zijn toekomstbestendige systemen die de bodemvruchtbaarheid versterken, het klimaat ontzien en voldoende, gezond voedsel produceren met een eerlijke prijs voor de boeren. Landbouw waar de generaties na ons ook van profiteren.

In Noordwijkerhout lijken deze strategieën niet aan bod te komen. Daar bespreekt men vooral hoogtechnologische, industriële oplossingen voor het voedselvraagstuk. Vorige week nog concludeerde de UNCTAD in het Trade and Environment Report 2013 dat ‘monoculturen en industriële landbouw niet voldoende betaalbaar voedsel produceren, terwijl de milieuschade stijgt’.’[ii] De UNCTAD beveelt een omslag aan naar gesloten kringlopen en een divers productiepatroon dat overeenkomt met de multifunctionaliteit van landbouw.

Er is geen enkele boer of boerin uitgenodigd om in Noordwijkerhout te spreken. En dat terwijl er zoveel succes is behaald met co-creatie van kennis over voedsel en landbouw, een methode waar wetenschappers en boeren samenwerken. De rol van boeren in het produceren van voedsel lijkt op de conferentie te zijn vergeten, ondanks dat zo’n 70% van het voedsel van mensen op het platteland door kleinschalige boeren wordt geproduceerd.

Er is bovendien weinig aandacht voor het achterliggende handelsbeleid waardoor veel boeren voor de export moeten produceren onder de kostprijs, en in sommige gevallen zelfs van hun land worden verdreven voor bijvoorbeeld soja en biobrandstoffen. Volgens het Trade and Environment Report moeten we toe naar handelsbeleid dat zoveel mogelijk lokale en regionale voedselproductie stimuleert.

De urgentie van een omslag in het heersende beleid is groot. Vele eerdere rapporten en ervaringen wezen al op het feit dat een de huidige klimaat-, milieu-, gezondheids- en armoedeproblemen mede veroorzaakt zijn door de promotie en het gebruik van pesticiden, gentechnologie, exportgerichte productie en monoculturen. Die putten immers de bodem en de natuur uit, veroorzaken enorme CO2-uitstoot en brengen boerenfamilies in de schulden.

Door boeren en consumenten worden vele andere benaderingen in praktijk gebracht die het verdienen om op de kaart te worden gezet en zoveel mogelijk ondersteuning te krijgen. U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te praten in het voorjaar van 2014.

27 September 2013

Ondertekend door:

A SEED                                                                                                                                              Boerderij Buitenverwachting                                                                                                            Boerengroep                                                                                                                                     Both ENDS
Burgers voor gentechvrij voedsel                                                                                                                                     Corporate Europe Observatory
De Waard Eetbaar Landschap                                                                                                            Down2Earth                                                                                                                                        ETC Foundation                                                                                                                                 FIAN Nederland
Gevoel voor Humus                                                                                                                            Gezonde Moestuin Advies
Gifsoja.nl
ILEIA Kenniscentrum voor duurzame landbouw                                                                                                                                    Milieudefensie                                                                                                                                      Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
OtherWise                                                                                                                                           Platform Aarde, Boer, Consument                                                                                                                                 Stichting Gezonde Gronden
Stichting RUAF                                                                                                                                 TEAM Ecosys
Transnational Institute
Werkgroep Voedselrechtvaardigheid
Women’s International League for Peace and Freedom
XminY Solidariteitsfonds

(allen onderdeel van het Voedsel Anders- netwerk)


 [i] http://www.globalfoodsecurityconference.com/

[ii] UNCTAD, Trade and Environment Report 2013. Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate, 18 September 2013