Eerst maar eens al die airconditioning apparaten vervangen?

In het boek ‘Drawdown’ van Paul Hawken (even googlen naar zijn website) staat een lijst van 100 ‘oplossingen’ voor de klimaatcrisis, opgesteld door 200 wetenschappers. Alle airconditioning apparaten vervangen blijkt het meest effectief; dat is één maatregel waardoor broeikasgassen het meest verminderen. Op plaats 6 staat ‘educating girls’, en op plaats  7 ‘Family Planning’.   Als meisjes nl. een opleiding krijgen kunnen ze een baan vinden en nemen ze minder kinderen (geen kinderen nodig voor de oudedagsvoorziening). En makkelijke toegang tot family planning spreekt voor zich: minder mensen = minder consumptie = minder CO2 uitstoot. Dus als je  die twee maatregelen onder de noemer ‘emancipatie voor meisjes’ zou samenvoegen zou die maatregel het meest effectief zijn en bovenaan staan.

Wat verder opvalt: bij de eerste 15 maatregelen zijn er 9 die te maken hebben met landbouw, voedsel, landgebruik, etc.  Minder voedsel verspillen, overschakelen op een plantaardig dieet, behoud en herstel van tropische regenwouden en woudbegrazing. Dat laatste is een vorm van extensieve veeteelt waarbij het bos niet gekapt wordt om plaats te maken voor monotone sojaculturen, maar waarbij de runderen vrij in het woud (of in de buurt van bomen) lopen en grazen.

Titel: Drawdown = De knik in de grafiek.  Het punt waarop de uitstoot van broeikasgassen niet langer gelijk blijft of jaar na jaar stijgt, maar definitief daalt. Wat is er nodig voor de definitieve knik? Is er een handleiding?’ Zie ook een interview in MO.

Wat de airconditioning-apparaten betreft: elke koelkast en elk ariconditioning apparaat werkt met chemische stoffen die warmte opnemen en afgeven. Eerst waren dat CFC’s en HCFC’s, maar die tastten de die de ozon laag aan. Dankzij Het Montreal Protocol in 1987 zijn die stoffen uitgefaseerd. Ze zijn vervangen door HFC’s , maar die blijken  1,000 tot 9,000 keer zo sterk de atmosfeer op te warmen dan CO2!

In oktober 2016 hebben 170 landen in Kigali, Ruanda, afgesproken HFC’s te gaan verbieden, om te beginnen in 2019 in de hoge-inkomens landen. Daarna in 2024 in sommige lagelonen-landen en in de overige landen in 2028. Er zijn alternatieven:  propaan, ammonia, en die worden al toegepast in de nieuwe apparaten die nu verkocht worden. Maar er zullen nog vele HFC’s worden uitgestoten, want die apparaten worden meestal pas vervangen als ze versleten zijn. Goede verwerking van de apparaten is belangrijk. Na zorgvuldige opslag moeten de koelstoffen gezuiverd worden voor hergebruikof omzetting in andere chemische stoffen die geen opwarming veroorzaken. 

Credit: GoSeeFoto / Alamy Stock Photo, website www.drawdown.org