Enquête onder veehouders: verrassende hoge steun voor marktregulering

Afgelopen week presenteerde de TAPP-coalitie het rapport van een onderzoek onder veehouders ‘Veehouders verdienen beter’.
Zij onderzoeken daarin i.s.m. Prosu hoe veehouders staan tegenover maatregelen die kunnen leiden tot een milieu- en diervriendelijkere productie. De True Animal Protein Price Coalition schreeft een artikel met de belangrijkste conclusies.

Mening veehouders over EU-marktregulering
Platform Aarde Boer Consument wilde graag weten hoe veehouders staan tegenover hun pleidooi voor marktregulering. En heeft daartoe de volgende vraag in de enquête laten opnemen:

Om alle EU-boeren een kostendekkende prijs inclusief hogere milieu- en dierenwelzijnseisen te bieden, moet binnen de veehouderij een EU-minimumprijs worden ingevoerd. Dit moet gekoppeld worden met een flexibele productiebeheersing, vergelijkbaar met de eerdere melkquotering.

De uitkomsten (zie vraag 11 I, regel 376):
NMV (melkveehouders): 53% (helemaal) eens + 13% neutraal
DDB (melkveehouders): 47% + 32%
NVP (pluimveehouders): 44% + 38%
LTO (veehouders): 43% + 25%
POV (varkenshouders): 40% + 18%
NAJK (jonge veehouders): 23% + 54%

De uitkomsten waren verrassend positief, te meer dit pleidooi nog weinig in EU-verkiezingsprogramma’s is opgenomen en relatief weinig aandacht in de media krijgt. Daarom bieden vooral de percentages van veehouders die hier neutraal tegenover staan nog kansen, bij grotere bewustwording.

Supermarkten moeten zorgen voor kostendekkende prijs
Ruim 80% van de veehouders is het overigens ook (helemaal) eens met deze stelling (zie pagina 16):
‘Supermarkten in NL moeten net als in sommige andere EU landen zoals Spanje wettelijk verplicht worden een minimaal kostendekkende prijs te betalen aan boeren, incl. meerprijs duurzaamheid/dierwelzijn, met hoge boetes bij overtreding.’

Onze mening is echter, dat een voorwaarde voor deze kostendekkende prijs de herinvoering van EU-marktregulering en marktbescherming is. Dus we zien dit (indirect) ook als ondersteuning voor ons alternatief.

Mening veehouders over marktbescherming

Daarnaast is Platform Aarde Boer Consument blij met de grote steun voor marktbescherming.
De resultaten op de volgende vraag waren als volgt (zie pagina 36):

De EU mag een importheffing invoeren voor soja, vlees, eieren en zuivel, als die met lagere milieu- of dierwelzijnsstandaarden zijn geproduceerd dan in de EU zelf.

– Melkveehouders: 74% (helemaal) eens + 9% neutraal
– Pluimveehouders: 78% (helemaal) eens + 8% neutraal
– Varkenshouders: 76% (helemaal) eens  + 11% neutraal

Reactie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel

De TAPP coalitie schreef ook een uitgebreidere verslag over de conclusies van het onderzoek, met ook de reactie van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op deze uitkomsten over marktregulering.