EP stemt tegen ondertekenening Mercosur én tegen nieuwe GMO soja, maar…

Het Mercosur-verdrag met Zuid Amerikaanse landen is een jaar geleden gesloten maar nog niet officieel ondertekend. 7 oktober stemde het Europees Parlement tegen de ondertekening, symbolisch  *, maar wel een signaal naar de Commissie. 

Volgens de meerderheid van de Europarlementariërs voldoet die deal niet langer aan de EU-normen voor klimaatbeleid en milieubescherming. De kritiek is vooral gericht tegen Brazilië dat onvoldoende doet tegen de illegale bomenkap in het tropisch oerwoud. Ook is er veel commentaar op de soms beroerde arbeidsomstandigheden in de vier Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen.

De Europese Commissie erkent, onder meer uit monde van de nieuwe Eurocommissaris van Handel Valdis Dombrovskis, dat Mercosur niet kan doorgaan als Brazilië niet voldoet aan de milieunormen. Het Nederlandse parlement vroeg in juni de regering om de Europese Commissie op de hoogte te stellen dat Nederland de steun voor de Mercosur-deal heeft ingetrokken. Ook Frankrijk is er inmiddels tegen. Ook Ierland, Oostenrijk en Luxemburg verzetten zich. In het licht van de recente ontwikkelingen zal de Europese Commissie opnieuw met de Mercosur-landen moeten onderhandelen over de omstreden onderwerpen. 

* De procedure is dat eerst de Europese Raad (= landbouwministers) de tekst (die er nog niet is) moet goedkeuren, daarna het Europese parlement. Dus er is nog niets in werking getreden. Het is maar de vraag of Dombrovski (Commissaris Economie en Vice-President) wil heronderhandelen, of een weinig zeggende verklaring wil toevoegen.

Met dank aan Nieuwe Oogst, Iede de Vries, en (*) Guus Geurts

Uit het vlaamse blad ‘de tijd, door Kris van Haver (Greenpeace geeft genadeslag aan akkoord EU-Mercosur): 

De Franse regering eiste enkele weken geleden bovendien serieuze en bindende klimaatafspraken in de deal met Mercosur. Die ’tanden’ ontbreken immers in het handelsakkoord. Dat blijkt uit de onderhandelingstekst waarop milieu-organisatie Greenpeace de hand kon leggen. Die tekst wordt vrijdag publiek gemaakt en De Tijd kon hem al inkijken.

In dat associatie-akkoord blijven internationale afspraken zoals het klimaatakkoord van Parijs vrijblijvende beloftes. Milieubescherming en klimaatambities gelden niet als ‘essentiële elementen’ in het akkoord, de eerbiediging van de mensenrechten wel. Alleen voor essentiële elementen is in sancties voorzien, waaronder de volledige of gedeeltelijke opschorting van het akkoord met Mercosur.  Een ander probleem is het toezicht op de afspraken. Die worden toevertrouwd aan overlegstructuren die buiten elke democratische controle vallen.

Wordt vervolgd!

 Europa staat import nieuwe generatie gmo-soja toe

De toelating is tien jaar geldig en heeft betrekking op het product als ingrediënt en als voeding voor mens en dier. Dat betekent dat soja op de markt komt die is geteeld op een manier en met middelen die in Europa niet zijn toegestaan. Ook is de toepassing van gmo-technieken in Europa aan veel meer regels en beperkingen gebonden dan in de Verenigde Staten en Canada.

Het Europees Parlement had onlangs nog een resolutie aangenomen waarin de Europese Commissie werd gevraagd deze toelating te weigeren, maar dat heeft geen verschil gemaakt. Dat betekent dat soja op de markt komt die is geteeld op een manier en met middelen die in Europa niet zijn toegestaan. Genetisch gemodificeerd (gmo) soja wordt al langer geïmporteerd in de Europe Unie (EU) . 

Met dank aan René Bouwmeester, Nieuwe Oogst

ten eerste: de macht vergroten van het EU gaat wel erg moeizaam.

ten tweede: Commentaar van Keimpe van der Heide, bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond: ‘Dit maakt weer heel duidelijk dat handelspartners zich echt niet aan de Europese standaarden gaan aanpassen. Al met al is dus ook CETA niet zo onschuldig als het lijkt.’