EU: campagne tégen het TTIP verdrag en vóór The Alternative Trade Mandate

De Europese verkiezingen op 22 mei dreigen te gaan om een keuze tussen vóór Europa of tégen Europa. Helaas is er nog te weinig debat over hoe dat Europa er eigenlijk uit moet zien. Wij willen het wél over de inhoud hebben en pleiten samen met een brede coalitie uit heel Europa voor een alternatief voor het huidige Europese handels-, landbouw- en investeringsbeleid: The Alternative Trade Mandate.

Tegelijkertijd zullen we de komende maanden aandacht vragen voor de gevaren van het Transatlantic Trade and Investment Partnership ( TTIP) waarover nu wordt onderhandeld tussen de EU en de VS. TTIP is een vrijhandelsverdrag, met als doel ‘handelsbarrières’ te verwijderen tussen de EU en de VS. Dit betreft onder andere importtarieven en sociale- en milieuwetgeving. Ook wil men de belangen van multinationale investeerders beschermen tegenover nationale lidstaten. Dit alles met het argument dat het ’t BBP en de werkgelegenheid zal doen toenemen. (Deze argumenten, vooral de werkgelegenheid, worden onderuit gehaald in een ARD filmpje waarin de handels-commissariis De Gucht met zijn vond vol tanden zit, zie De Gucht kent zijn eigen rapport niet, duits gesproken, 8 minuten).

Binnen the Alternative Trade Mandate heeft een Europabrede alliantie van maatschappelijke organisaties op gebied van mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, milieu, fair trade, en boeren-, consumenten- en migrantenorganisaties de afgelopen jaren gewerkt aan een alternatief met als slogan: Mens en milieu boven winst.

Het betreft een alternatief voor alle onderdelen van de economie. Op gebied van landbouw en voedsel pleiten we er onder andere voor om:
– het recht op voedsel en voedselsoevereiniteit te respecteren;
– multilaterale-, bilaterale – en regionale vrijhandelsverdragen te vervangen door vormen van marktregulering die leiden tot een meer zelfvoorzienend Europa, kostendekkende prijzen voor boeren en voedselzekerheid voor allen;
duurzame landbouwpraktijken in Europa en in ontwikkelingslanden te ondersteunen, zodat biodiversiteit wordt beschermd,  bodemvruchtbaarheid wordt verbeterd, afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd en klimaatverandering wordt voorkomen.

Hier vind je al onze voorstellen binnen de Nederlandstalige versie van Alternative Trade Mandate.
De Europese website vind je hier:
www.alternativetrademandate.org

In samenwerking met TNI, BothENDS en SOMO zal Platform Aarde Boer Consument meewerken aan de ATM-campagne in Nederland, bestaande uit:

Vanaf 2 april zullen de ondersteunende organisaties kandidaten voor het nieuwe EU parlement vragen of ze een aantal gerichte voorstellen kunnen onderschrijven, en zullen hen daar de komende jaren aan houden.
Op 3 april verscheen dit artikel over de ATM in de Volkskrant: Volkskrant: Het Alternative Trade Mandate (ATM) van 60 ngo’s tegen het TTIP

Op 23 April van 19.00-22.00 uur organiseren TNI, Both Ends en SOMO een ‘Fair Green and Global election debate’, met de Europese lijsttrekkers in De Brakke Grond te Amsterdam. Dat zal o.a. over het Alternative Trade Mandate en over TTIP gaan. De Nederlandse MEP kandidaten zullen daar, maar ook daarbuiten, gevraagd worden de voorstellen te steunen.
Zie ook: ‘Fair, Green and Global’, het EU lijsttrekkersdebat

Op 6 mei van 19.30 tot 22.15 uur wordt er aan de Wageningen-universiteit  (Forum-gebouw, zaal c222) een verkiezingsdebat georganiseerd met kandidaat- Euro-parlementariërs van diverse politieke partijen over het landbouw- en handelsbeleid met speciale aandacht voor TTIP en ATM.
Met o.a. deelname van VVD, (PvdA ovb), SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks (ovb), Partij voor de Dieren, Sieta van Keimpema (DDB / EMB) Klaas Johan Osinga (LTO Nederland), Hanny van Geel (La Via Campesina gespreksleiding). Aanmelding en meer informatie: guusgeurts@yahoo.com
Zie ook: 6 mei debat Wageningen

Tijdens de Voedsel Anders conferentie in Wageningen werkte Platform Aarde Boer Consument mee aan de organisatie van workshops over ATM en TTIP op gebied van landbouw en voedsel. Bij beide workshops waren zo’n 90 tot 100 bezoekers aanwezig.
Hier vindt u meer informatie hierover:

–         Verslag van Workshop over Alternative Trade Mandate (met o.a. deelname van Olivier de Schutter, TNI/SOMO en XminY/Platform ABC)

–        Presentatie over ATM op gebied van landbouw en voedsel

–        Verslag van Workshop over TTIP (met o.a. deelname van Via Campesina, Friends of the Earth Europe en Both Ends)

Als je sprekers over de ATM wilt uitnodigen neem dan contact op met Hilde van der Pas van TNI: hildevanderpas@tni.org of Willemijn Rooijmans van Both Ends: wrooijmans@bothends.org