EU parlement verdeeld over het niet écht herziene GLB

‘Er was ons een grondige verbouwing beloofd maar aan het eind van het liedje kregen we alleen maar nieuwe keukenkastjes’, aldus Joop de Koeijer, voorzitter van Platform Aarde Boer Consument. De grondige herziening – meer regulering, minder vrije markt met zijn lage prijzen en lage kwaliteit – daar zullen we dus weer voor gaan pleiten in de volgende ronde (herziening van het landbouwbeleid in 2020.)

De beslissingen van afgelopen woensdag (12maart) waren dus niet opzienbarend. Na die stemming gaan half april in 30 bijeenkomsten de ’trialogue’ onderhandelingen tussen het EP en de landbouwministers van start , en dan volgt waarschijnlijk in juni de eindstemming over het resultaat van die onderhandelingen.

Enkele beslissingen van afelopen woensdag in Straatsburg (volgens EU Observer):

– 3% van het boerenland moet voor ‘de natuur’bestemd worden. Door de commissie was aanvankelijk 10%, later 7% voorges.gteld. (p.s. een franse boerin: ‘op ons  bedrijf is sowieso 60% natuur: bos, en berghellingen’. Dat is anders dan in Nederland, waar al het land benut wordt). Die 3% moeten 5% worden in januari 2016. 30% van de subsidie is voorwaardelijk: hangt af van milieubescherming door de boer.

 – er kan een plafond komen voor de landbouwsusidies bij  €300,000 per boerderij per jaar, hoewel critici zeggen dat boeren hun land administratief makkelijk kunnen splitsen zodat de deel-bedrijven onder dat niveau blijft.

– In geen enkel land krijgen boeren minder dan 65% van het Europese gemiddelde (nu zijn de verschillen groter)

– De meeste punten die door de landbouwcommisse van het parlement werden ingebracht werden door een meerderheid van EPP (centrum rechts, o.a. christendemocraten) en de socialisten gesteund, terwijl de Liberalen en Groenen de oppositie leidden.  De duitse liberale Britta Reimers rmerkte op dat de gunstige voorwaarden voor her-instelling van een melkquotum en uitstel van het uitfaseren van suikerquotas zou leiden tot ‘een terugkeer naaar beleid dat in het verleden al gefaald had.’ Maar Michel Dantin, een franse centrumrechtse afgevaardigde en een van de woordvoorders voor het onderhandelingsteam zei dat het herziene beleid zou dienen als een ‘veiligheidsnet eerder dan een terugkeer naar de tijdvan wijnmere n en boerbergen’

– het parlement stemde ook voor de bekendmaking van alle ontvangers van EU geld, en bereikte overeenstemming over een lijst landeigenaren, o.a. vliegvelden en sportclubs, die automatisch uitgesloten worden tenzij ze kunnen aantonen dat ze landbouw bedrijven. Maar MEP’s weten nog steeds niet hoeveel subsidie aan individuele landen wordt toegekend. Capoulas Santos noemde het ‘echt een schandaal’ dat de regeringen nog geen cijfers hadden gegeven.

Geld voor het GLB wordt in de volgende 7 jaar met 11% gekort, dat nadelig voor de boeren. (De NAV en NMV zijn ook voor afschaffing, MITS er een meer reguylerend beleid komt, maar zolang dat er niet is hebben ze de subsidies nodig ter aanvulling van hun te lage inkomen)

Volgens WERVEL , België:

De   leden van het landbouwcomité negeerden grotendeels de oproep van  burgers en boeren voor een groener en eerlijker landbouwbeleid. Het is  duidelijk dat agro-industriële lobby’s de pen mee hebben vastgehouden  bij het schrijven van deze aanbevelingen. Zo worden de  vergroeningsmaatregelen in pijler I uitgehold en komt er geen echt  plafond voor de directe inkomenssteun aan boeren, waardoor het gros van de GLB-middelen blijvend naar agro-industriële bedrijven stromen. Vlaams EU parlementariër Bart Staes: ‘Hierdoor zouden in Frankrijk de 160 grootste  landbouwbedrijven evenveel inkomenssteun ontvangen als alle 100,000  kleinere Franse landbouwers.’

Vele   actoren hadden de MEPs opgeroepen hun verantwoordelijkheid ten opzichte  van de burger op te nemen (Eu Commissaris Dacian Ciolos, 270 NGO’s, Olivier de Schutter over de impact van het GLB op het milieu en de ontwikkelingslanden). De olifant heeft een muis gebaard.