Eurocmmissaris Ciolos gaf 18 nov. het startschot

voor de discussie over het EU landbouwbeleid. Zie hier het persbericht van Platform Andere Landbouw.  Er was weinig belangstelling voor Ciolos’ ‘communication’  in de Nederlandse pers (laat staan dat ‘ons’ pleidooi voor een echte koerswijziging daar ter sprake kwam).  Men vindt zijn plannen vaag. Een boer krijgt een basispremie, en kan toeslagen verdienen door ‘groene’ en ‘blauwe’ prestaties. Die laatste zijn bij voorbeeld gerelateerd aan waterkwaliteit, en zouden gedeeltelijk door de nationale regeringen kunnen worden betaald, wat leidt tot ongelijkheid. De landbouwcommissie van het Parlement gaf gisteren aan dat het moeilijk zal zijn een besluit over de plannen te nemen als er geen akkoord komt met de lidstaten over de begroting 2011. De besprekingen daarover mislukten maandag. Medio december praten de lidstaten er opnieuw over.

Hier vind je meer info:  http://www.supermacht.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=337&Itemid=30