‘Europees Parlement, de melkplas loopt over!’

 Dat lieten de boeren van de EMB zien op 10 juli voor het Europees Parlement. Zie  video de melkplas loopt over. Sieta Van keimpema: ‘De demonstratie was zeer geslaagd; veel pers, jammer genoeg niet uit Nederland; met een telefonisch interview kan je de sfeer en stemming immers moeilijker overbrengen.

Verschillende parlementsleden kwamen naar buiten om hun mening te geven over het Melkpakket en over de situatie op de melkmarkt waarbij Ester de Lange (CDA) aangaf dat er in de landbouwraad momenteel wordt nagedacht over een bonus-malus systeem dat in een slechte zuivelmarkt de melkveehouders beloont die de markt niet overvoeren en de melkveehouders afstraft die de markt overvoeren met melk. Hiermee geven de parlementsleden aan dat ze begrepen hebben dat de markt regulering behoeft om crisis te voorkomen. Een stap vooruit. De EMB heeft aangegeven dat we betrokken willen worden bij dit proces, omdat ONS systeem beter werkt: het voorkomt grote marktschommelingen omdat het marktgericht is en voorkomt daardoor crisis al in een vroeg stadium.

Waar het tot nu toe aan schort, is de wil van de EU Commissie en de EU Landbouwministerraad om mee te werken aan een snelle opschoning van de markt. Die laten hun oren voornamelijk nog hangen naar de zuivelhandel en – industrie die hun lage inkoopsprijzen voor melk niet als een probleem ervaren. Ondanks het feit dat de private opslag voor boter snel vol raakt en de 1,5% extra kaasproductie in de EU al heeft gezorgd voor een prijsdaling van 10%.

De tweede eis die de EMB heeft neergelegd bij de EU Commissie en het EU Parlement, is de vlotte instelling van een Monitoringsagentschap, om alle markt- en kostprijsbewegingen op de melkmarkt in beeld te brengen. Alleen dan kan er op adequate wijze worden gereageerd op de markt.

De EMB heeft een ultimatum gesteld aan de EU parlementariërs en de EU Commissie in Brussel: voor september moeten er maatregelen ten aanzien van de crisis op de melkmarkt komen, anders komt de EMB weer naar Brussel. Minder vriendelijk deze keer en met veel meer melkveehouders. Veel van onze Europese collega’s zijn er al klaar voor om (met tractor) af te reizen naar Brussel. En men kan inmiddels weten wat ze aan de EMB hebben als die stelt dat we komen.’

Zie verder www.ddb.nu