Europese boeren- en maatschappelijke organisaties willen eerlijke prijzen, geen lagere milieueisen

Foto credits: © Greenpeace – Camille Delbos

Op 10 april brachten European Coordination Via Campesina en IFOAM (Europese koepelorganisatie van biologische boeren) een gezamenlijke verklaring naar buiten. Dit mede omdat de Europese Commissie hun zorgen en oproep nauwelijks serieus neemt en nu vergaande GLB-hervormingsmaatregelen dreigt te nemen, zonder recht te doen aan de benodigde impact assessment en democratische procedures.

Ze doen in deze verklaring o.a. de volgende oproep:

  • Zorg voor eerlijke en stabiele prijzen aan boeren door EU marktregulering en eerlijke ketenafspraken.
  • Zorg voor een kostendekkende vergoeding voor de groene diensten die boeren aan de samenleving leveren.
  • Geen verlaging van milieudoelen die leiden tot meer klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.
  • Verlaag de administratieve lasten aan boeren.

Als de Europese Commissie zich laat leiden door de lobby van de multinationale agribussiness dreigt de maatschappelijke legitimiteit van het Europese landbouwbeleid verder ondermijnd te worden.

Oproep Waalse boerenorganisatie FUGEA
De Waalse boerenorganisatie Fugea voegt aan deze oproep toe:

  • Beëindiging van vrijhandelsovereenkomsten en oneerlijke concurrentie, te beginnen met de definitieve stopzetting van de onderhandelingen over de overeenkomst tussen de EU en Mercosur.
  • Versterking van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken om de prijzen die boven onze productiekosten liggen (lees ons voorstel) wettelijk te waarborgen.

Oproep Greenpeace
Op 11 april kwam Greenpeace Europe met een vergelijkbare boodschap naar buiten en protesteerden voor het Europees Parlement. Op die dag wordt gestemd over de versoepeling van milieuvoorwaarden aan het GLB.