Europese boeren, milieu- en dierenbeschermers zij aan zij tegen TTIP en CETA

Op 23 januari praten de landbouwministers in Brussel over de gevolgen van diverse vrijhandelsverdragen voor de Europese landbouw- en veehouderijsector.  En 14 februari wordt er in Straatsburg zeer waarschijnlijk gestemd over het CETA verdrag tussen de EU en Canada. Als dat doorgaat is de kans groot dat het nog veel schadelijkere TTIP verdrag er ook komt. Daarom laten we NU een tegengeluid horen.

We zijn er trots op dat Guus Geurts van Platform Aarde Boer Consument de Nederlandse landbouw en TTIP-coalitie coördineert en dat die inmiddels is uitgegroeid tot een Europa-brede coalitie.

Hieronder het persbericht dat vandaag verstuurd wordt, met links naar het gezamenlijke manifest en naar het rapport waarin de  bezwaren van de coalitie worden verduidelijkt op basis van Amerikaanse, Canadese en Europese onderzoeken.

PERSBERICHT

Amsterdam, 18 januari 2017

Europese boeren, milieu- en dierenbeschermers zij aan zij tegen TTIP en CETA

37 boeren- en maatschappelijke organisaties uit twaalf Europese landen hebben vandaag Euro-Parlementariërs opgeroepen de boerderij CETA en TTIP vrij te houden. Het manifest met hun oproep, is een initiatief van de Nederlandse TTIP en landbouw-coalitie en krijgt ondersteuning van groepen van heel verschillende pluimage uit Europa en de Verenigde Staten.

Coördinator van de coalitie Guus Geurts: “Ik ben blij dat boerenorganisaties uit zoveel landen de handen ineen hebben geslagen met milieuorganisaties zoals Friends of the Earth Europe, dierenwelzijnsorganisaties zoals Compassion in World Farming, en vakbond FNV Agrarisch Groen. Het doel van deze oproep is allereerst ervoor te zorgen dat CETA (vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada) wordt gestopt in het Europese Parlement. De stemming over CETA staat gepland op 14 februari. Als CETA doorgaat dan is de kans groot dat andere schadelijke handelsverdragen als TTIP ( het verdrag met de VS) er ook komen.” Opmerkelijk was dat deze week naar buiten kwam dat Minister Ploumen van Buitenlandse handel de komende maanden extra steun binnen de samenleving (volgens artikel Nieuwe Oogst) gaat zoeken voor TTIP.

Ook vragen de organisaties aandacht voor dit manifest met het oog op de Europese Raad van landbouwministers op 23 januari. De landbouwminister praten dan over de studie van de Europese Commissie  naar de gevolgen van diverse vrijhandelsverdragen voor de Europese landbouw- en veehouderijsector.

Het belangrijkste bezwaar van de ondersteunende organisaties is dat met deze verdragen bijna alle agrarische sectoren in de EU geconfronteerd worden met de import van goedkope landbouwproducten die zijn geproduceerd tegen lagere of geheel ontbrekende milieu-, voedselveiligheids- , arbeids- en dierenwelzijnsstandaarden. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie voor familiebedrijven en werknemers in de landbouw, en gaat ten koste van de voedselveiligheid, het milieu en het dierenwelzijn.

Verder stellen beloftes van minister Ploumen en de Europese Commissie, dat Europese standaarden niet verlaagd worden door TTIP en CETA weinig voor, als producten met deze lagere standaarden toch worden toegelaten. De EU vertraagt bovendien al nieuwe wetgeving op gebied van milieu en voedselveiligheid of zwakt deze af, vooruitlopend op deze verdragen. De voedselveiligheidsstandaarden op gebied van toelaatbare pesticide-residuen op voedsel, worden zelfs nu al verlaagd.ʾ Deze bezwaren worden verder uitgewerkt door de coalitie in het rapport ʿTTIP and CETA – a threat to high-quality European agriculture, animal husbandry and food supply, dat deze week werd gepubliceerd. Dit rapport kwam tot stand op basis van Amerikaanse, Canadese en Europese onderzoeken. Het verscheen eerder onder de titel ʿTTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Europese en Nederlandse landbouw, veehouderij en voedselvoorzieningʾ.

Bijlagen:

het manifest: Manifesto – Keep the Farm TTIP and CETA-free

het document: ʿTTIP and CETA – a threat to high-quality European agriculture, animal husbandry and food supply

Voor meer informatie:

Guus Geurts, Coördinator van de TTIP en landbouw-coalitie, en van het gezamenlijke Engelstalige manifest, en Auteur van  TTIP and CETA – a threat to high-quality European agriculture, animal husbandry and food supply.

06 – 43979849 guusgeurts@yahoo.com

=======================================

 Eerdere versies in het Nederlands dateren van juli 2016, Zie daarvoor:

https://aardeboerconsument.nl/wp/bionext-sluit-zich-aan-ttip-en-landbouw-coalitie-brief-aan-europees-parlement-herziene-visie-gepubliceerd

bericht op deze website van 9 juli 2016