Europese lidstaten: geen patenten op voedselgewassen!

Met dank aan de redactie van Bionext: Op 20 februari 2017 besloten de Europese lidstaten dat producten  van klassieke veredeling zoals planten, zaden en vruchten uitgezonderd moeten worden van patentering, in gevolge de aanbeveling van de Europese Commissie. Het Europees Octrooi Bureau had in december 2016  alle patentaanvragen en oppositieprocedures al opgeschort.

De conclusie van de Europese Commissie is inmiddels ook overgenomen door de Europese lidstaten. Het is nu aan administratieve raad van het Europees Octrooi Bureau om de verklarende notitie om te zetten in bindend beleid. Het patent comité van het Europees Octrooi Bureau zal dit voorbereiden. De verwachting is dat ze op zijn vroegst in juni een besluit kunnen nemen.

Dit besluit van de Europese lidstaten is dus een belangrijke volgende stap op weg naar een verbod op patenten op natuurlijke eigenschappen van planten en dieren, maar het einddoel is nog niet bereikt. Maaike Raaijmakers van Bionext stelt: “de komende maanden worden écht cruciaal. De EU lidstaten mogen nu niet achterover gaan leunen maar moeten met goede, waterdichte juridische tekstvoorstellen komen en zorgen dat de verklarende notitie in strikt beleid wordt omgezet.“

Lobby blijft nodig

Bionext voert al enkele jaren campagne tegen dit soort patenten en is heel blij met deze belangrijke stap. “Dit is echt een succes voor alle burgers, maatschappelijke organisaties en politici die zich gezamenlijk inzetten om een einde te maken aan patenten op onze voedselgewassen” aldus Maaike Raaijmakers van Bionext. “Lobby blijft echter wel nodig, ook in Nederland,  want de Nederlandse overheid wekt de indruk dat het werk er nu opzit. Dit  terwijl de vertaalslag van de notitie naar een juridische tekst cruciaal is voor het effect.  Want reken maar dat de juristen van de grote zaadbedrijven nu hun pennen slijpen. Daarom gaan wij ook door met campagne voeren totdat natuurlijke eigenschappen van planten niet meer als een uitvinding geclaimd kunnen worden. Onder de noemer  ‘De Grootste Zaadbank van Nederland’ komt Bionext in maart met een speciale actie rond patenten op groente in 175 biologische speciaalzaken verspreid over Nederland” vertelt Maaike Raaijmakers.

Meer informatie over deze campagne vindt u hier.

Met dank aan Bionext.

In de NRC van 22 februari:

Volgens critici staat dit octrooirecht innovatie in de weg. Zij vinden het octrooirecht onnodig omdat er al een goed systeem is: het kwekersrecht. (De ontwikkelaar van een nieuwe soort heeft het alleenrecht op het verhandelen daarvan; anderen mogen er verder mee veredelen en dan met een goed resultaat dat op hun beurt verhandelen.) 

Het kan nog spannend worden hoe het besluit in Brussel precies uit gaat pakken. Hoe gaat het Europees Octrooibureau deze aanvraag uitvoeren? Uiteindelijk is zo’n interpretatie aan te vechten voor de rechter. En dat zou best eens kunnen gebeuren, zoals Maaike Raaijmakers al aangaf.