Europese melkveehouders: strijd om het bestaan

Berichten uit Duitsland: (de grote bedrijven hebben dubbel zo hoge kosten en leiden een kwijnend  bestaan na de melkcrisis), Noord Ierland (wetsvoorstel: geef de boeren een kostendekkende prijs uit sociale overwegingen), België, Polen…..Elk jaar komen leden van de European Milk Board twee keer bij elkaar om ervaringen en plannen uit te wisselen. De laatste vergadering was eind november in Hamburg. Daar waren ook een aantal aspirant-leden uit Polen, Finland en Litouwen aanwezig. Hieronder vollediger berichten van de EMB (European Milk Board), overgenomen uit  Nieuwsbrief dec 2013 EMB

Veel meer problemen

In een paar landen wordt er el steeds meer melk geproduceerd (Denemarken, Duitsland, Nederland, België en Ierland), maar in de meeste landen loopt de productie terug. Bijvoorbeeld in Italië is de prijs wel hoger geworden maar door het natte voorjaar zijn de voerprijzen erg hoog en ook de kosten voor bedrijfsuitbreiding zijn zeer hoog. Er is dan ook 4% minder gemolken. Ook in Oostenrijk is het voer een probleem.

Duitsland:

Het reële inkomen voor melkveehouders is de laatste twintig jaar niet alleen niét gestegen, het is zelfs sterk gedaald vergeleken met het basisjaar 1991. De daling is vooral duidelijk op de grotere bedrijven. De structurele verandering, de stijging van de melkproductie en de groei van de melkgevende veestapels hadden geen positief effect. In het Duitse Bondsland Rijnland-Palts bijvoorbeeld, daalde het inkomen van bedrijven met 90 melkkoeien van 102,000 naar 90,000 euro tussen 2002 en 2009, gelijk aan een reëel inkomen van 64,000 euro. In Sleeswijk-Holstein  steeg het nominale inkomen licht. De kosten van levensonderhoud  en lonen voor de gemiddeld 2,4 arbeidskrachten zijn nog niet afgetrokken van deze bedragen.  De grootste daling werd veroorzaakt door de melkcrisis in de twee opeenvolgende jaren 2008 en 2009, met jaarlijkse inkomensverliezen van 15 tot 50 procent.

“De gevolgen van de melkcrisis houden tot de dag van vandaag aan”, zegt onderzoekster Jürgens. ” De structurele opschaling van bedrijven naar grotere koppels en meer melkproductie heeft geen positief effect gehad. De kostprijs op grotere bedrijven van 30-50 cent is niet alleen bijna het dubbele van die van kleinere bedrijven, deze gaat ook niet omlaag, ondanks de toegenomen melkproductie.” Hierdoor worden schulden vertraagd afgelost, wordt er niet meer geïnvesteerd sinds de crisis en zijn de bedrijven door hun reserves heen. “Het cashflow niveau maakt duidelijk dat de liquiditeit van de bedrijven acuut bedreigd zou zijn zonder de bedrijfstoeslagen”, vervolgt Jürgens. “We hadden verwacht dat de resultaten slecht zouden zijn, maar deze cijfers overtroffen onze bange vermoedens, zegt de voorzitter van de MEG Milch Board, Peter Guhl over de resultaten van de analyse.

In Zwitserland

kunnen we zien wat er gebeurt als de quotering is afgeschaft. Daar is immers al vier jaar geen quotum meer dus er wordt meer gemolken. Helaas blijkt dan, zoals verwacht, dat de melkprijs steeds verder onder de kostprijs komt te liggen. In plaats van het quotum zijn er nu contracten met de fabrieken. Er is veel verschil in uitbetaalde melkprijs tussen de fabrieken onderling. De kosten zijn voor de boeren veel hoger geworden en veel boeren zijn er inmiddels mee gestopt – waardoor er nu te weinig melk is! Er zijn nu in Zwitserland meer problemen dan toen er nog een quotum (productiebeperking) was. Ook voor de melkfabrieken, omdat ze capaciteit hebben bijgebouwd en er nu niettemin te weinig productie is.

België

Tijdens een ontmoeting met Commissie-voorzitter Barrosso op 17 oktober maakten de Belgische leden van de European Milk Board hem duidelijk dat hij als president van de Europese Commissie moet stoppen met het promoten van industriële landbouw. Door dat te doen, handelt hij alleen in het belang van de multinationale ondernemingen en de banken. Boeren horen een eerlijke beloning voor hun werk te ontvangen, want alleen zo hebben gezinsbedrijven een toekomst. Daarom is het nodig dat er volumeregulering (= voorraadvorming, productie beperking etc. GG)  in de zuivelmarkt wordt toegepast na het einde van de melkquota in 2015, waardoor melkveehouders kunnen voortbestaan en hun kosten kunnen dekken. Het beroep dat Erwin Schöpges op de president van de Commissie deed, was duidelijk: “Doe iets voor ons als melkveehouders!”…..

Noord-Ierland:

Farmers For Action (FFA) in Noord Ierland hebben de kans gegrepen om bij de landbouwcommissie van het regionale parlement van Noord Ierland aan te dringen op een wetsvoorstel waardoor de Noord Ierse boeren minimaal een kostendekkende prijs voor hun producten moeten ontvangen plus een marge om als vangnet te fungeren. Dit idee vond zijn oorsprong tijdens de deelname aan een zitting over het GLB door de organisatie Fairness for Farmers in Europe – waar FFA lid van is – en werd in januari 2011 aan de Europese Commissie gestuurd.

Zowel in Noord Ierland als in Europa zeggen politici dat ze niet in de vrije markt in kunnen breken. Echter, de gedecentraliseerde overheid van Schotland probeert momenteel om een minimale prijs voor alcoholhoudende dranken te introduceren in zijn grote supermarkten om het drankmisbruik onder jongeren te voorkomen. Maar hoe kunnen ze dat doen? Het antwoord is – als sociaal vraagstuk. Volgens professor Wetherill, een expert op het gebied van Europese wetgeving van de universiteit van Oxford, mag de EU niet ingrijpen in de vrije markt, tenzij er sprake is van een welzijnsprobleem. En als daar sprake van is, weegt dit altijd het zwaarst! 

Dit is de ticket naar het succes voor FFA in Noord Ierland als we door de politieke mazen heen komen. Met één op de vier gezinnen in het Verenigd Koninkrijk die leven onder de armoedegrens, om maar niet te spreken van de enorme toename van de vraag naar crisishulp  , hebben we het benodigde bewijs. De FFA vreest echter dat de grote ondernemingen en andere belanghebbenden hun invloed op politici aan zullen wenden om tegen het voorstel te stemmen.  FFA heeft de afgelopen periode besteed aan het lobbyen bij politieke partijen die betrokken zijn bij de landbouwcommissie en zijn nu van plan om in gesprek te komen met de kerkleiders van Noord Ierland om politici te dwingen zich te scharen achter dit voorstel waarbij het twee jaar kan duren voordat de wet er is. We houden u op de hoogte van de voortgang.

EMB

Na de conferentie in Brussel van 24 september van dit jaar zal er in juni 2014 en juni 2018, zoals afgesproken in het “Melkpakket” (overleg over melk, o.a. over voorstellen van de EMB voor een ‘Milk Monitoring Board’, waarop behoorlijk afgedongen is door de Commssie, GG) nog een evaluatie van dat Melkpakket plaatsvinden. De EMB blijft de komende maanden de ontwikkeling bij de Europese Commissie en de politiek nauwgezet blijven volgen, en zal daar waar het noodzakelijk is actie ondernemen.