Even aandacht voor de Boerengroep Wageningen…..

We laten hen eerst zelf aan het woord: Als Stichting Boerengroep zijn we onderdeel van platform ABC. We slaan een brug tussen de landbouwpraktijk en de landbouwtheorie, ofwel tussen boer en student. Net als platform ABC zetten we ons in voor sociaal, economisch duurzame voedselnetwerken, die ook zo positief mogelijk bijdragen aan natuur en milieu. De strategie van platform ABC passen wij dus toe binnen de muren van Wageningen Universiteit. Daarnaast leveren wij met uitdagende, creatieve en prikkelende activiteiten een bijdrage aan de praktische en academische vorming van studenten.
Lees meer over ons, onze activiteiten en samenwerking met St. Boerengroep op de nieuwe website https://www.boerengroep.nl
Met behulp van een kleine donatie kunt u ons nu ook ondersteunen, wordt vriend van st.  Boerengroep.

Daarnaast gaan we in 2021 ons vijftigjarig jubileum vieren. Gezien meerdere actieve (ex)-Boerengroepers ook in de kerngroep van platform ABC deelnemen, hierbij een oproep om uw foto’s, verhalen, liedjes etc. met ons te delen!

We hopen van u te horen!   Namens St. Boerengroep, Louise Vercruysse (coördinator; email  adres st.boerengroep@wur.nl), Patricia Lemmens (bestuurslid), Esther van Hoof (penningmeester)

=============

Wat doen ze zoal? Een kleine greep:

10 oktober:  Together towards Circular Farming: annual forum
Een dag met sprekers en debatten over kringlooplandbouw, en hoe dat te promoten binnen de universiteit. Keimpe van der Heide, lid van Platform Aarde Boer Consument en vertegenwoordiger van de NAV (akkerbouwers) nam er ook aan deel en had zoals gewoonlijk  een nuchtere inbreng: hoe kom je tot kringlooplandbouw als alles in de Nederlandse landbouw nog gericht is op: ‘zo goedkoop mogelijk produceren voor de wereldmarkt’? Dan is er wel echt een beleidsverandering nodig, niet alleen hier maar ook in Europa. De studenten bespraken met docenten en praktijkmensen allerlei voorwaardes die binnen en buiten de universiteit moeten veranderen, waar ze zich ook voor in willen zetten. Hier een verslag van de hele dag. 
 
Farmers’ Tales: Regelmatig zijn er praktijkmensen te gast om te vertellen over hun werk, in enkele series van drie wekelijkse sessies
 
inspringtheater: theatergroep die landbouw-thema’s uitdiept.
 
Farm Experience Summer Course aan het eind van de zomer organiseert de Boerengroep een drie-weekse cursus, waarin eerst info wordt gepresenteerd, dan gaat men op verschillende bedrijven een week de praktijk  ervaren, en dan is er de verwerking in verslagen en nagesprekken. Zeer leerzaam, ook voor buitenlandse studenten. Voor veel studenten een van de weinige keren dat ze in Wageningen de praktijk ervaren. Een mooie prestatie dat de Boerengroep dit voor elkaar bokst!
 
Verder excursies, een zadenmarkt en/of boerenmarkt organiseren, lezingen/voordrachten (25 oktober ‘permacultuur in Kenia’), vrijwilligerswerk op een bedrijf in de buurt van Wageningen, en gezellige ontmoetingsavonden 2x per maand in Café Onder de Linden. 
============================
 
Kortom, een groep zeer actieve jonge mensen dus , die onze en uw steun verdienen!