Community Supported Agriculture conferentie, amersfoort

Datum/Tijd: 13/01/2018 - 14/01/2018: Hele dag


Zie website

De conferentie viondt plaats op  de Eemlandhoeve, Amersfoort. Zaterdag conferentie, zondag excursie