Deze dag vindt plaats in de Twentsche Foodhal, Enschede, en is een vervolg op de symposia rond natuurlijke veehouderij in het Provinciehuis in Zwolle in 2014, 2015 en 2016.

Deze conferentie wil veehouders, dierenartsen en anderen uit de sector (verder) laten kennismaken met de principes van natuurlijke veehouderij – met nadruk op de waarden die dit oplevert. Naast de economische waarde van producten ook zaken als natuurwaarde, voedingswaarde, kenniswaarde en waardering vanuit de maatschappij.