Einde nieuwsbrief van Greet

Wanneer

30/11/2022    
Hele dag
Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief van Greet in deze vorm. Jullie ‘verslaggever’ Greet houdt na 17 jaar trouwe dienst op als secretaris van Platform Aarde Boer Consument.
Jullie zullen vanaf december 2022 regelmatig een nieuwsbrief met berichten en aankondigingen krijgen van onze penningmeester Guus Geurts.
 
De voorraad van bijna 11 jaar berichten blijft op de site staan en is met de zoekfunctie of in ‘nieuwsarchief’ te raadplegen,  (zoek op ‘melkquotering’ of ‘stikstof’, ‘pacht’ etc.) .
In ‘Leeshoek’ staan vooral stukken en artikelen van vóór 2011. 
Op de websites van de aangesloten organisaties staan ledenbladen die ook de moeite van het lezen waard zijn. 
 
Ik heb met plezier e.e.a. uitgeknobbeld en daar zelf ook het nodige van opgestoken.
Het afgelopen jaar was enerverend. We zijn nog niet uit, maar de verschillende ‘oplossingsrichtingen’ beginnen zich wel af te tekenen. In gesprek blijven met elkaar is het motto.   
Hartelijke groet, Greet Goverde