Fipronil, van probleem naar oplossingen

Wanneer

27/11/2017    
14:00 - 18:00

Snelcongres over fipronil. in Utrecht

Hoe krijg je bloedluis de stal uit en hoe voorkom je herhaling van ‘fipronil’ in een andere gedaante? Dit congres levert aanbevelingen op voor pluimveehouders en de rest van de keten. Het biedt nieuwe perspectieven op de keten en (zelf)handhaving en doet dat sneller en concreter dan de Commissie Sorgdrager en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.