Geen Groei maar Bloei – werkgroep Land- en tuinbouw Noord Limburg

Wanneer

09/10/2017    
19:30 - 22:00

Café Cambrinus, Venrayseweg 94 in Horst op 9 oktober om 19.30 uur. 

De verschillende sprekers zullen ingaan op een notitie van André Vollenberg (‘Van groei naar bloei’- zie bijlage), die hij bij aanvang van de bijeenkomst zal presenteren. (Hier programma en notitie)  I

n het artikel constateert Vollenberg dat de landbouw in het algemeen en de intensieve veehouderij in het bijzonder voor grote uitdagingen staat. Klimaatverandering, mestoverschotten, uitstoot van schadelijk stoffen als ammoniak en fijnstof, de opvolgingsproblematiek bij agrarische familiebedrijven, asbest, verpaupering van het platteland en illegale activiteiten in agrarische bedrijfsgebouwen. Hij pleit voor een integrale aanpak van deze problemen