Het GLB onderweg naar nieuw perspectief

Wanneer

01/07/2021    
14:00 - 17:00

Voor leden van organisaties: online conferentie over de invulling van het NSP (Nationaal Strategisch Plan)

Programma

  • Plenair deel met onder andere de bestuurlijk opdrachtgevers demissionair minister Schouten en gedeputeerde Staghouwer
  • Verschillende webinars en discussietafels

Wat gaan we doen

  • Bespreken van voorstellen
  • Reageren op onderdelen waar belangrijke afwegingen nog gemaakt moeten worden.

Er zullen veel mogelijkheden zijn om vragen te stellen. De opbrengst van de conferentie helpt ons om in de uitwerking verbeteringen door te voeren.

Nog geen gegevens over opgave.

 

Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen

Subsidies zullen zich, in lijn met de doelstellingen van zowel Europa als Nederland, richten op agrariërs die zich inspannen om de omslag te maken naar een duurzamere landbouw. Dat betekent bijvoorbeeld de introductie van de eco-regeling, waarbij agrariërs beloond worden voor het beheren van het landschap, en een versterkte inzet op gebiedsgerichte aanpak en kennisontwikkeling.