Het ‘Nieuwe Netwerk’ heeft haar conferentie ‘Boeren in Nederland Nu’ uitgesteld

Wanneer

03/09/2021    
00:00

Zie het programma, naar dat gaat dus NIET gebeuren op 3 september. Het zou zonde zijn om dat helemaal online te doen, en daar ziet het nu naar uit i.v.m. corona, dus dat wordt later, misschien deecember.

Je kunt je wel alvast opgeven.

Het Nieuwe Netwerk is ontstaan uit ex-Wageningers, maar is nu een breder platform dat de transitie in de landbouw  wil faciliteren. 

Tekst in uitstel-mail: 

Het wordt een conferentie die interessant is voor boeren, provincie- en gemeenteambtenaren, bedrijven, erfbetreders, projectleiders, NGO’s en landbouw onderwijsinstellingen. Want we gaan zien, horen en meemaken welke prachtige oplossingen voor duurzame landbouwpraktijken er nu al zijn. De boer van de toekomst is immers… een vrouw, een robot, een voedselbosbeheerder, een strokenteler, een koolstofboer, een niet-ploeger, een herenboer of een kringloopboer, etc etc….

En we gaan met elkaar de stappen bespreken die nodig zijn om de Nederlandse landbouw in al haar diversiteit eipluriformiteit verder te laten ontwikkelen; kader daarbij zijn uiteraard de notitie Regie op Ruimte, the Green Deal en de scenario’s die Frederike Praasterink (Penvoerder NWA-project ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’, HAS) met ons zal delen.  

(Jelleke de Nooij)