Keuzes voor toekomst van de wetenschap (Landbouw als voorbeeld? ), Wageningen

Wanneer

30/09/2019    
19:00 - 21:00

Het Rathenau Instituut organiseert een debatreeks over toekomst van de wetenschap . Tijdens de tweede avond, in Wageningen, wordt de landbouw als voorbeeld genomen. 

Hoe kan wetenschap het verschil maken en wat komt daarbij kijken? Hier leert u alles over op 30 september, in het tweede debat van dit drieluik. We kijken hiervoor naar de rijke geschiedenis van de agrofood-sector. Nederland heeft zowel wetenschappelijk als economisch gezien een mondiale toppositie ontwikkeld en staat nu voor de uitdaging met de ontwikkeling van de kringlooplandbouw. Kunnen we de impact die wetenschap had voor de ontwikkeling van onze voedselproductie, ook gebruiken in andere sectoren? 

Inschrijven via bovengenoemde website.