Leren van de natuur – transitie in de wetenschap, Amsterdam

Datum/Tijd: 20/03/2017: 20:00


Rode Hoed debat 

Keynote sprekers:
Mark Shepard, New Forest Farm, Wisconsin, VS) over ‘herstellende landbouw’
• prof. Marcel Dicke (Wageningen UR) over signaalstoffen van planten.

Reflecties vanuit de Nederlandse praktijk:
Louis Dolmans, Doornik Natuurakkers en oprichter ‘Van Akker naar Bos’ beweging
Welmoed Deinum, studente Van Hall Larenstein, jonge boerin in Friesland