Meer natuur in de stad, hoe doe je dat? Velp

Wanneer

24/11/2016    
00:00

VAn Hall Larenstein, Velp, symposium, ‘Meer natuur in de stad, hoe doe je dat?’ Het symposium brengt voorlopers uit het werkveld, onderzoek en onderwijs bij elkaar om samen richting te geven aan de ontwikkeling van Stadsnatuur. Drie inspirerende sprekers schetsen de toekomst van natuur in de stad en geven aan welke instrumenten nu al voor handen zijn om de biodiversiteit in de stad te verhogen:

Robbert Snep – onderzoeker Alterra Wageningen UR
Jelle Reumer – bioloog, hoogleraar Universiteit Utrecht en columnist dagblad Trouw
Martijn van de Loo – Wildlife manager, directeur Soontiens Stadsnatuur