NMV-symposium Koe & Klimaat

Wanneer

23/03/2018    
Hele dag

NMV organiseert op vrijdag 23 maart 2018
een symposium voor leden, beleidsmakers
en bestuurders die opereren in de agrarische
sector. We zullen verschillende vraagstukken
die aan de melkveehouderij verwant
zijn toelichten. Van reststromen die
wij ‘opruimen’ tot de CO2 footprint van de
Nederlandse koe. Ook de contextuele benadering
wordt aangehaald: Hoe verhoudt
de Nederlandse koe zich in klimatologisch
opzicht tot koeien met een andere (Europese)
nationaliteit?

Dit is een vooraankondiging, meer info volgt.