Symposium over de impact van het G5 netwerk, Nijmegen

Wanneer

29/09/2019    
00:00 - 19:00

Symposium over de impact van het  EMF & 5G, ook op de landbouw (dolle koeien) 

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019

HOOFDSPREKER: DR MARTIN L. PALL & DR HUGO SCHOONEVELD, Roelf Havinga

LOCATIE: “ONDER DE BOGEN” PARKLAAN 273 GROESBEEK (Dekkerswald) 

AANVANG: 13:00 tot 19:00 uur

opgeven s.v.p. bij m.versleijen@telfort.nl>

Al onze inspanningen om insectenpopulaties te versterken en natuurlijke weerstand tegen ziekten en plagen te vergroten met biodiverser populaties van flora en fauna zullen doodlopen in 5G stralingsniveaus.
Bij een eerste test met 5G, eind vorig jaar in Den Haag, vielen de spreeuwen dood uit de bomen.
Voor een goed functioneren komt er straks per iedere 100 meter een steunzender in een lantaarnpaal.
We lopen in de nabije toekomst buiten in een stralingsniveau te vergelijken met een magnetron.
De magnetron die tot de perestrojka in Rusland was verboden door medische onderzoeksinstituten.
Bij de introductie van 5G netwerken zullen de insecten het eerst verdwijnen, gevolgd door de insectenetende vogels. Denk aan het spreeuwen incident in Den Haag.
Zonder stuivers geen plantaardig leven op aarde.  
Het venijn zit in de dosering/kg lichaam. 

Het symposium is een particulier initiatief.