Towards a European Food Policy

Datum/Tijd: 21/04/2016 - 22/04/2016: Hele dag


Bijeenkomst in SER gebouw Den Haag (mede n.a.v. SER rapport over zelfde onderwerp)  in het kader van het EU Nederlandse voorzitterschap.Voor de leden van ‘commissie III’ van de landbouwraad, en belangstellenden.

21 april conferentie, 22 april veldbezoek

programma: Towards A European Food Policy

aanmelden: aanmelden