uitspraak van het Monsanto tribunaal, online

Datum/Tijd: 18/04/2017: 15:00 - 17:00


Je kunt je misschien nog inschrijven voor aanwezigheid in Den Haag om 15.00 uur via registration@monsanto-tribunal.org, of je kunt het via livestream zien op de   home page van de website om 15.00 uur.