Webinar over de CAP door Re-Peat (World Food Day)

Datum/Tijd: 17/10/2020: 19:00 - 21:00


In het kader van Wereldvoedsel dag organiseert RePeat, een (Europese) groep die brainstormt over veengebieden een Webinar over het GLB in Amsterdam.

(Hier vind je nog meer acties ‘all  over Europe’)

Plaats Location: Online ( https://youtu.be/L2HdYAf1XZk)

​Een webinar over de rol van veengebieden in het nieuwe GLB,de krachtvan het lobbyen door jongeren, een gesprek met ‘decision makers’in het EU parlement, en voorlezing enkele voorbeelden van enkele bijdrages aan de ‘Peat Anthology’ (Verzamelin gbijdrages aan oplossingen voor het veen-probleem. (zie voor de anthology dew ebsite). 

Voertaal engels.