FAO: de huidige milieukosten van de intensieve landbouw (3,33 biljoen) kunnen flink naar beneden

Op verzoek van de FAO heeft Trucost onderzocht welke meer duurzame methodes landen zouden kunnen helpen om een grotere voedselopbrengst te krijgen tegen minder milieukosten. De rijstproductie in India zou bijvoorbeeld qua milieukosten met 25% kunnen afnemen en toch 18% meer rijst kunnen opbrengen. 

 

Het onderzoek van Trucost bestreek 40 landen die samen 80% van de mais, soja, rijst en tarwe  en de vier belangrijkste veeteelt producten ( rundvlees, koeienmelk, varkensvlees en kip) produceren. Veeteelt kost het milieu $1.18 biljoen per jaar, dat is 134% van de productie waarde. Het duurste daarbij was Brazilië, waar de milieukosten van de veeteelt heel hoog zijn vanwege de boskap. Ook de kosten van de varkenshouderij in China zijn heel hoog o.a. vanwege de productie van het veevoer.

 

De landbouw is afhankelijk van gratis milieu diensten zoals een gezonde bodem, een stabiel klimaat en schoon water. Maar vervuiling door de landbouw, ontginning en klimaatverandering brengen deze milieudiensten ernstige schade toe. De FAO vroeg Trucost om de geldwaarde van de milieuvoordelen van alternatieve landbouwmethodes te berekenen, aan de hand van veehouderij in Brazilië, rijstbouw in India, verbouw van soja in de VS en tarwe in Duitsland.  Daar kwam uit  dat gemanaged grazen in Brazilië (vee wordt binnen een kleinere omheining gehouden zodat het weiland kan herstellen waardoor meer C O2 vastgelegd wordt) 11% reductie van de milieukosten kan opleveren. De productie van soja in de VS en tarwe in Duitsland zou milieuwinst opleveren als ze zouden overschakelen op biologische landbouw, en de milieukosten van rijstbouw kunnen verminderen door tijdelijk in plaats van continu het land onder water te zetten.

De hoge milieukosten van de intensieve landbouw komt nu niet tot uitdrukking in de voedselprijzen, maar die tijd zal komen als de effecten van de klimaatverandering nog meer voelbaar worden, zegt Richard Mattison van Trucost. “Ons onderzoek voor de FAO toont aan dat alternatieve landbouwmethodes zowel de boeren als het milieu tot voordeel kunnen strekken, en genoeg voedsel voor allemaal kunnen opleveren.

 

‘Nadia Scialabba van de FAO: de kosten van schade aan het milieu moeten niet tot uitdrukking komen in hogere voedselprijzen maar moeten betaald worden door degenen die nu op onverantwoorde wijze de ‘common goods’ (gemeenschappelijk bezit) van ons milieu misbruiken.

Dit is een samenvatting.  Zie Trucost voor het hele (engelstalige) artikel , met dank aan Tjerk D.