filmpje ‘Hoe kunnen we vandaag en morgen de wereld voeden?’

 6.30 minuten.  De grootste spelers in de voedselindustrie – van de fabrikanten van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en tot voedselverwerkers – geven miljarden per jaar uit, niet aan de verkoop van voedsel maar aan de verkoop van het idee dat we hun producten nodig hebben om de wereld te voeden. Maar hebben we echt zoveel chemie en zoveel reklame nodig nodig om de wereld te voeden? Of kan duurzamer geteeld voedsel de hoeveelheid en de kwaliteit  leveren die we vandaag en in de toekomst nodig hebben? Deze eerste ‘ Food MythBusters’ video beantwoordt deze vragen binnen minder dan 7 minuten. Dus als iemand ze nog eens aankaart kun jij ze ook zo snel beantwoorden.( Gemaakt door Anna Lappé van  van foodmyths.org  Bronnen en begeleidende teksten staan in/onder het filmpje. )

Engelstalig. (Aan een Nederlandse vertaling wordt gewerkt) Een nederlandstalige samenvatting staat hieronder.

 

Samenvatting:

‘In 2050 moeten we de voedselproductie verdubbelen. Daar zijn GMO’s voor nodig, nieuwe bestrijdingsmiddelen, meer kunstmest etc., en daar werken we hard aan…..’  Fabrikanten en hun orgnisaties met vaak mooie verhullende namen, zoals ‘The Alliance to feed the future’ spenderen miljarden aan deze boodschap. Achter deze ‘alliance’ zitten bijvoorbeeld o.a. de sauzen en diepvriespizza’s fabrikanten.

In de loop van de afgelopen 50 jaar heeft de voedselindustrie het heft in handen gekregen wat betreft de landbouw.  Dit betekent:

– slechts een of twee producten in plaats van een grote varieteit, omwille van de efficiency

– de boer moet mee input kopen tegen steeds hogere prijzen van steeds minder bedrijven

– het vee is minder resistent dus krijgt meer medicijnen

– minder bodemvruchtbaarheid dus meer kunstmest

– lagere prijzen voor de boeren van steeds minder kopers

– de industrie heeft boeren in de houdgreep: overal moeten ze hun bedrijf verkopen of zitten diep in de schulden. Slechts 1 op de 10 boerenbedrijven in de V.S. kan een gezin onderhouden van het boerenbedrijf. Het is alleen goed voor de grote bedrijven.

Daarmee is de eerste mythe doorgeprikt: ‘wij werken samen met de boeren’.

Duurzame landbouw verbouwt met meer soorten, in wisselteelt. Dieren worden buiten en op de boerderij gehouden. Meer biodiversiteit dus minder bestrijdingsmiddelen. Een gezondere bodem. Minder antibiotica. Minder schulden voor de boer. Maar kan duurzame landbouw de wereld voeden?

Ja, studies wijzen uit dat dat prima gaat, in droge jaren doet de duurzame landbouw het zelfs beter. Goed nieuws voor de 70% van de boeren op de wereld die nu al op gezinsbedrijven en grotendeels duurzaam boeren. En in de toekomst wordt  hun perspectief nog beter, want er komt een tekort aan kunstmest en brandstof en mineralen die gdolven worden.  Dus de chemische landbouw heeft gewoon geen toekomst.

de tweede mythe doorgeprikt: ‘we hebben de technologie nodig om meer te verbouwen.’

Moeten we de productie echt verdubbelen?
Er zijn al bijna 3000 caloriënper persoon beschikbaar voor de wereldbevolking, zelfs als je meetelt dat 1/3 verspild wordt en dat nog eens 1/3 aan het vee gevoerd wordt. Het grootste deel van de mais in de VS gaat op aan vee en aan brandstoffen. Als we die nou eens zelf opaten?

Dat was een streep door de derde mythe: ‘de voedselproductie moet  tegen 2050 verdubbelen ‘

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zijn/haar eten te kopen of zelf te verbouwen

Als iemand die eigenlijk diepvriespizza’s of gifitge bestrijdingsmiddelen verkoopt tegen je zegt dat de chemische landbouw dé manier is om de wereld in de toekomst te voeden kun je dus makkelijk gaten schieten in hun redenering. Laat je stem horen, voor duurzame boeren overal ter wereld!