Floriade en gigastal

floriade naast gigastalMet de Floriade – de wereldtuinbouwtentoonstelling die woensdag 4 april nabij Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas) van start gaat – wil Noord-Limburg zich tonen als hét centrum van “cradle to cradle” en de ontwikkeling van een duurzame land- en tuinbouw. Ondertussen – in de praktijk – worden plannen ontwikkeld om een kilometer van de Floriade vandaan de grootste megastal van Nederland te bouwen: het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Vijfendertigduizend varkens en 1,3 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie.  Al meer dan vijf jaar heeft vereniging ‘Behoud de Parel’ samen met de burgers uit Grubbenvorst de plannen tegen kunnen houden. Maar ze zijn nog steeds niet van de baan. Vandaar dat Behoud de Parel zich bij de opening van de Floriade duidelijk zal heeft gemanifesteerd.

Al vijf jaar verzet de bevolking van Grubbenvorst zich tegen de geplande komst van het NGB. Het dorpje, tussen Venlo en Horst, wordt – als alle plannen door gaan – ingeklemd tussen het NGB, een zandverwerkings-installatie aan de Maas, kastuinbouwgebied Californië met tuinbouwkassen van 60 hectare en een  uitdijende veiling. De grote promotor van zogenaamde Agroparken (waar het NGB een voorbeeld van is), Peter Smeets, stelde medio 2009 nog voor Grubbenvorst (zo’n 5000 inwoners) op te heffen of te verplaatsen ten gunste van het NGB en nog een aantal andere megastallen (zie http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node/1212).

Het bestuur van de gemeente Horst aan de Maas doet er alles aan om te voorkomen dat de protesten van de burgers van Grubbenvorst en Behoud de Parel tijdens de Floriade naar voren komen. Onlangs nog eiste B&W van Behoud de Parel dat zij een protestbord tegen de megastal aan de A73 (zo’n vijfhonderd meter schuin tegenover de entree van de Floriade) moest verwijderen. Behoud de Parel weigerde. Met als gevolg dat B&W het bord nu weg wil krijgen met een dwangsom van 2500 euro. Dat steekt te meer omdat B&W weigert handhavend op te treden tegen een illegale stal van één van de partners van het NGB. De stal voldoet niet aan de gestelde milieueisen en weigert verplichte voorzieningen te treffen.

De burgers van Grubbenvorst zich zullen blijven verzetten tegen een stal die het nu nog open landschap zal verstoren, de leefomgeving zal  vervuilen (ammoniak, stank, vrachtverkeer) en de gezondheid van de omwonenden in gevaar brengt.