Gaat de EU haar mening over glyfosaat (Roundup) herzien?

Onlangs heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ genoemd. Dit wordt gestaafd door wat plattelandsgemeenschappen en onderzoekers al jaren zeggen.

Glyfosaat kwam in 1974 op de markt en werd al snel  het meest populaire onkruidbestrijdingsmiddel.  Dit najaar gaat de EU definitief beslissen over toelating van glyfosaat. Het goedkeuringsproces is tot nu toe gebaseerd op gegevens van de Glyfosaat Task Force,  een groep van chemische bedrijven waarvan o.a. Monsanto deel uitmaakt. De beslissing van de WHO en vele onafhankelijke studies die  verhoogd risico op kanker en geboorte-afwijkingen aantonen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 

Zie voor een samenvatting van die onderzoeken het rapport Banishing_Glyphosate. 

De schrijvers besluiten met: we moeten beginnen als individuen, en thuis en in onze buurten geen Roundup meer gebruiken .  Laten we  ophouden de mensen en de planeet te vergiftigen en overstappen op een duurzame landbouw die geen gebruik maakt van genetisch gemodificeerde zaden, een landbouw die ondanks de klimaatverandering voedselzekerheid kan garanderen.