Geen Lampedusa’s meer

Een statement van het World Rural Forum over de 340 mensen die afgelopen week zijn verdronken: het onrecht en de ongelijkheden tussen continenten zorgen ervoor dat Afrikanen en mensen van andere continenten wanhopig op zoek gaan naar een plek ver van  geboortestreek om te overleven, wat hen niet zelden het leven kost.

Volledige verklaring: ‘Wij van het Wereld Landbouw Forum Coördinatieteam dat het Internationaal VN Jaar van Familielandbouw 2014 voorbereidt, delen de ontzetting van de internationale gemeenschap over de dood op zee – dichtbij de kust van het eiland Lampedusa – van meer dan 350 mannen, vrouwen, meisjes en jongens. Vrede zij met hen. We treuren ook om de tragische omstandigheden van hun dood, en onze warme solidariteit gaat uit naar hun familieleden.

Er zijn zonder twijfel meerdere oorzaken voor deze tragedie aan te wijzen. Maar we moeten ons blijven verzetten tegen de heersende sociaal-economische ontwikkelings- en organisatiemodellen, die gepaard gaan met een dermate groot onrecht en ongelijkheden tussen continenten, dat Afrikanen en mensen van andere continenten ertoe gebracht worden om wanhopig op zoek te gaan naar een plek ver van  geboortestreek om te overleven, wat hen niet zelden het leven kost.

Afrika is geen ‘arm’ continent, maar is uitgebuit, van binnen en van buiten, door gecombineerde politieke en economische belangen die beslag leggen op haar ontelbare natuurlijke hulpbronnen, en daarmee ook op haar lokale landbouw, die ze voor een schijntje in de uitverkoop zetten.

De voedselproductie in Afrika wordt vooral gegenereerd door vogelvrij verklaarde familiebedrijven die nu ten prooi vallen aan grote investeerders op zoek naar sappige winst. Deze familiebedrijven zijn echter nog steeds, indien ze worden gesteund, de meest duurzame vorm van voedselproductie en werkgelegenheid en maken een waardig leven mogelijk voor miljoenen families.

Het is de hoogste tijd voor de Afrikaanse overheden en de Verenigde Naties om werkelijke steun toe te zeggen aan de boerenorganisaties van vrouwen en mannen op lokaal, nationaal, regionaal en pan-Afrikaans niveau, die voortdurend de noodzaak benadrukken om de kleinschalige voedselproductie in de e familielandbouw, – veehouderij en – visserij te versterken.

Ook is het hoog tijd dat de lokale en multinationale investeerders stoppen met het roven van Afrikaans land en water, wat honderden miljoenen vrouwen en mannen veroordeelt tot het verlaten van hun akkers, hun gewassen en hun dieren, met als gevolg dat zij ofwel door armoede geteisterde stedelingen in sloppenwijken worden, ofwel wanhopige vluchtelingen die gedoemd zijn tot nog meer en zelfs nog tragischer Lampedusa’s.

In de aanloop naar het aankomend International VN Jaar voor Familielandbouw (IYFF) 2014, komen vele boeren- en ontwikkelingsorganisaties gezamenlijk op voor de rechten van volkeren om zelf voedsel te verbouwen om uiteindelijk voedselsoevereiniteit te bereiken.’

Geen Lampedusa’s meer!

– José Osaba-WRF IYFF-2014′ Coordinator, Civil Society                                                                           – Laura Lorenzo-WRF IYFF-2014′ Deputy Coordinator, Civil Society

(met dank aan ASEED voor de vertaling)