Gemeenschappelijke moestuinen in Gambia bieden uitkomst

In het dorpje Berefet in west Gambia is het duidelijk te zien hoe belangrijk de mensen de gemeenschappelijke moestuin vinden. De 5 hectares bieden kansen aan 250 vrouwen die daar groenten verbouwen. De gemeenschap die eerst afhankelijk was van beperkte en onregelmatige opbrengsten van rijst en een paar andere producten, verbouwen nu verschillende voedzame producten: tomaten, uien, paprika’s, kool en zoete aardappelen. 

Deze trasnformatie werd mogelijk gemaakt door een aantal recente investeringen. De tuin werd ingericht in 2012, maar de activiteiten namen pas toe in 2016 toen  IIFAD materialen en gereedschap  zoals een waterput, buizen, en zonnepanelen sponsorde, en kennisoverdracht organiseerde. (IFAD = International Fund forAgricultural Development, een VN organisatie). 

Bijna al het voedsel is biologisch geteeld, en ook de compost en bestrijdingsmiddelen zijn biologisch.De deelnemers verbouwen ook hun eigen producten op een eigen stukje grond.  Berefet is een van de 9 gemeenschappelijke moestuinen die door de IFAD in Gambia ondersteund worden. 24 Nieuwe moestuinen zijn bijna af, en daarna volgen er nog 17.

Gemeenschappelijke moestuinen zijn een voorbeeld geworden voor de kleinschalige landbouw, en er zijn veel voordelen aan verbonden:

  • er zijn banen geschapen, vooral voor vrouwen; kennis wordt gedeeld, soms zijn er ook echte cursussen in ‘farmer field schools’ over teeltwijzen, ongediertebestrijding, zakelijke aanpak en plattelands-bedrijven;
  • vrouwen hebben een leidende rol, nemen een bankrekening, kunnen nu hun kinderen naar school sturen en krijgen meer zeggenschap in de familie Een deel van de opbrengst is  bestemd voor de maaltijden op de lokale scholen, waardoor de kinderen gezonder zijn en beter mee kunnen doen.
  •  jongeren gaan mee-wieden waardoor de  landelijke uittocht en migratie tot stilstand komt;
  • men kan nu water opslaan en zo meer aan watermanagement doen; de zonnepanelen leveren de energie voor de apparaten.
  • de tuinen zijn een bindmiddel in de gemeenschap. 
  • Het is duurzaam:  meestal ontwikkelen de deelnemers de tuinen dóór: de boeren vormen een groep die problemen die zich voordoen aanpakken. Winst wordt ge-herinvesteerd in onderhoud en verdere ontwikkeling van de tuinen. 

bron: IFAD nieuwsbrief.

Community gardens in the Gambia