Getuigenissen van boeren uit oostelijk Europa

‘Meer boeren, beter voedsel’, dat was de naam van een openbare conferentie op 7 maart j.l. van Via Campesina Europa en Nyeleni Europa om het gemeenschappelijk landbouwbeleid meer in de richting van locale en ecologische vormen van productie, distributie en consumptie te leiden. Gastheer van de bijeenkomst was ‘the committee of the Regions’, van de EU, dat i.v.m. de instandhouding van het platteland voor meer regionale productie en consumtie is, wat nog niet echt de lijn is van de EU .  Er namen leden van het Europees parlement en ambtenaren van dg Agri (= directoraat Generaal Agriculture, ‘departement’ landbouw van de Europese Commissie) en de landbouwcommissie van het EP (Europees Parlement) aan het debat deel.

De verhalen van de aanwezige boeren uit de armere delen van Zuid en Oost Europa zijn schrijnend. In Georgië worden boeren ziek en het milieu vervuild met goedkope Chinese gewasbeschermingsmiddelen om te kunnen concurreren met West Europa.  In Turkije zijn in twee jaar tijd vijf stuwdammen gebouwd die boeren van hun eens vruchtbare land verdreven. Het water dat voor hen vrij beschikbaar was is nu geprivatiseerd. In Servië hebben vrienden van het oude regime veel landbouwgrond in handen en verkopen die door aan buitenlandse ondernemingen. In Roemenië ligt de buitenlandse melk zo goedkoop in de supermarkt dat de Roemeense boeren stoppen met koeien melken, dorpen lopen leeg.

Door de verbinding tussen boeren en consumenten/burgers te herstellen kan de landbouw een economische en ecologische drager van het platteland blijven. Binnen de kaders van het nieuwe landbouwbeleid is er ruimte om hier vorm aan te geven.  Dan kunnen de boeren blijven boeren en burgers  blijven profiteren van gezond voedsel van dichtbij.

logo abc

In de ochtend werd de video “European Nyéléni Forum for Food Sovereignty” over de conferentie van augustus 2011 gepresenteerd, en ook de brochure , “Synthesis Report & Action Plan – Nyéléni Europe 2011 : Forum for Food Sovereignty 16 – 21 August 2011, Krems, Austria”.

Zie ook www.nyelenieurope.net