Glyfosaat behandeld door amerikaanse parlementaire commissie.

In februari organiseerde de voorzitter van de wetenschaps-commissie van het Amerikaanse Congres een hearing, na een maandenlange brievencampagne waarin een onderzoek van IARC (International Agency for Research on Cancer, Lyon, Frankrijk) werd aangevallen. Door dat instituut wordt glyfosaat (Roundup) ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ genoemd. Door die brieven (laster-) campagne kon de voorzitter er eigenlijkniet onderuit om de hearing te organiseren. 

Het ‘meerderheidsstandpunt’ dat in het Congres gepresenteerd werd bevatte alleen bijdrages van werknemers van Monsanto. Daarom presenteerden commissieleden die het daar niet mee eens waren een minderheidsstandpunt. Daarin werden recente documenten uit rechtszaken aangehaald waaruit op niet eerder vertoonde wijze bleek  hoe de chemische industrie de wetenschap onderuit probeert te halen.  Het is juist belangrijk dat de wetenschap het laatste woord heeft en dat het bedrijfsleven en de politiek  aan de zijlijn staan. 

In het minderheids rapport ‘Spinning Science and Silencing Scientists’ blijkt uit honderden pagina’s van emails, memorandums en andere documenten dat Monsanto al decennia lang alle gegevens die wijzen op mogelijk negatieve gezondheidseffecten van glyfosaat probeert onderuit te halen. Die emails etc. kwamen tevoorschijn tijdens een rechtszaak. De tactieken zijn:

  • ghostwriting. Uit interne stukken blijkt dat de wetenschappers in dienst van Monsanto artikelen voor wetensschappelijke tijdschriften schreven waaraan andere meer bekende wetenschappers hun naam verleenden. 
  • Journalisten (zoals Henry Miller) inhuren om IARC onderuit te halen. Miller , een arts, lid van een conservatieve denktank, ging akkoord maar vroeg of Monsanto- mensen zelf het (negatieve) artikel wilden schrijven, kort vóór IARC kwam met het oordel ‘glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend’.
  • Steun optrommelen. Dezelfde Henry Miller startte met hulp van Monsanto een non-profit website genaamd ‘Academic Review’. Aan anderen werd gevraagd opdie website kritiek te leveren, bijvoorbeeld op Seralini, een wetenschapper van IARC
  • Wetenschappers het zwijgen opleggen. Allerlei tactieken werden gebruikt om te proberen regulering te voorkomen, publicaties van ongunstige gegevens uit te stellen, en wetenschappelijke instituten zoals het onafhankelijke IARC zwart te maken. 
  • etc.

Deze praktijken komen vaak pas aan het licht tijdens rechtszaken.

Conclusie:
Deze taktieken zijn niet nieuw. Ze werden ook al gebruikt toen lood in verband werd gebracht met (lood)vergiftiging, en in het geval van tabak. 

Zie ook de Nederlandse samenvatting (8 pag.) van ‘Hungry Corporations’, een boek van Helena Paul over  hoe agrifood bedrijven de voedselketen maar ook het onderzoek en de politiek domineren,  lees hier . Voor langere engelstalige versie: read more