Goed nieuws: beleid van de Wereldbank ‘on hold’.

Per 1 september legt de Wereldbank haar ‘doing business’- beleid tijdelijk stil: the World Bank suspends the ‘Doing Business’ report  Sinds 2002 gaf de Wereldbank een ranglijst uit, waarop landen gerangschikt stonden naargelang zij het de ‘private investors’ gemakkelijk maakten of niet. Als je als land weinig eisen stelde aan het buitenlandse bedrijf – lagere belasting, weinig of geen regels op het gebied van milieu en sociale en arbeidsomstandigheden etc. – scoorde je hoog op die lijst. 

Het Oakland Instituut heeft de rampzalige gevolgen uitgebreid gedocumenteeerd , en ze hebben er internationaal campagne tegen gevoerd samen met 280 organisaties uit 80 landen: de  ‘Our Land Our Business’ campagne. Deze campagne werd in Nederland  gesteund door Both Ends en door Platform Aarde Boer Consument; wij correspondeerden zelfs met het ministerie omdat Nederland een van de 4 finanicers van het programma was.  Nederland heeft (mede daarom?!) in de loop der jaren gelukkig zijn financiële steun voor dit programma ingetrokken.

De Wereldbank legt het programma stil nadat een kleine 2 jaar geleden de toenmalige hoofd-econoom aantoonde dat de gegevens van het ‘Doing business Report’ werden gemanipuleerd naar goeddunken van rechtse regeringen in Chili.  ‘Zij misbruikten de gegevens om progressieve regeringen en uiteindelijk de democratie  te ondermijnen’, aldus Frédéric Mousseau van het Oakland Institute.

De Bank doet een intern onderzoek en zal het programma herzien. Dat is goed nieuws voor de mensen, het milieu en het klimaat. 

Da campagne ‘Our Land Our Business’ wil echter dat het het ‘Doing business Programma’ geheel wordt stilgelegd.  De wereld heeft ontwikkelings-strategiën nodig die mensen ten dienste staan, niet economische groei ten koste van alles. ‘De ranglijst is fundamenteel fout en  moet voorgoed van de baan’ zei  Anuradha Mittal, directeur van het Oakland Institute.