Goed nieuws: Tweede Kamer verwerpt het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag

Deze week heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag afwijzen. Het initiatief tot deze moties werd genomen door Partij voor de Dieren, maar kon op de steun rekenen van de gehele oppositie + regeringspartij ChristenUnie.

Geen EU-Mercosur met landbouw

De eerste motie betrof het afwijzen van EU-Mercosur als landbouw er onderdeel van uitmaakt. Zie de motie met alle ondertekenaars: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z03410&did=2023D08026

Hier een tweet over dit succes waarin ook alle leden van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel genoemd worden, waaronder Platform ABC en haar leden:https://twitter.com/GuusGeurts/status/1633159484359995397

Rond deze moties verschenen er artikelen in de volgende kranten:
Daarna werd een nieuwe motie tegen een dreigende splitsing van het verdrag ingediend door PvdD, SP, ChristenUnie en PVV. Deze splitsing zou namelijk betekenen dat EU-lidstaten niet meer afzonderlijk over het belangrijke handelsdeel van het verdrag mogen beslissen. Ook is er dan geen unanimiteit meer nodig in de Europese Raad, zodat een Nee van Nederland onvoldoende is om het verdrag tegen te houden.
Deze motie kreeg wederom de steun van de voltallige oppositie + ChristenUnie. Dus wederom een mooie overwinning.
Zie: https://twitter.com/estherouwehand/status/1633476770551803905
Motie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z03933&did=2023D09205
In dit document bovenin een verslag in de Tweede Kamer over het indienen van deze nieuwe motie en de appreciatie door minister Schreinemacher: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2022-2023/59

Analyse

ChristenUnie heeft nu – zeker als medeondertekenaar van de eerste motie – echt positie gekozen tegen EU-Mercosur. In een Tweede kamerdebat op 7 maart was er kritiek van hen en de PvdD, dat minister Schreinemacher zich zo positief over het verdrag had uitgelaten in het FD. Zie: https://fd.nl/politiek/1467539/de-eu-moet-laten-zien-dat-het-menens-is-met-het-mercosur-handelsverdrag
Zij herhaalde in het debat echter dat het kabinet nog geen positie had ingenomen, en ging niet in op het verzoek van PvdD om excuses aan te bieden. Men gaat nog niet aan de Europese Raad melden dat NL tegen is, maar bespreekt dit eerst binnen het kabinet en reageert dan met een kamerbrief. Ze erkent dat de moties gevoelig liggen binnen de coalitie.