Over goede en foute maaltijdboxen

Sinds enige tijd staat er een ‘korte ketens kaart’ op de website van Voedsel Anders. Daar is te zien wat een variatie aan alternatieven voor de supermarkten er al is in Nederland.  Boerencoöperaties, coöperatieve winkels, voedselbossen, ‘deelgenoten-tuinen’ (csa’s), groentenclubs en ook bezorgdiensten, inclusief maaltijdboxen. Dit laatste is je vast niet ontgaan: ook eten wordt tegenwoordig thuisbezorgd. De bezorgers van maaltijdboxen lachen je toe vanaf grote posters. Maar zulke maaltijdboxen vallen lang niet altijd onder wat wij verstaan onder  ‘korte ketens’.

In een workshop op de Voedsel Anders Conferentie van februari 2016 zijn de ‘korte ketens’ onder de loep genomen. De titel van die workshop was How transparent is your food chain?, en achter deze link staan de  criteria die toen opgesteld zijn. Op de speciale pagina over Maaltijdboxen worden die criteria op verschillende maaltijdboxen toegepast. Vaak is er op de website van de betreffende maaltijdboxen weinig te vinden over drie van de volgende vier punten:  

1ken je boeren’ (wie zijn de leveranciers? Liefst uit je buurt.)  

2goede kwaliteit’ (seizoensgebonden, uit koude kassen, liefst bio)

3 : krijgt de boer een flink deel van de euro die de consument betaalt?  

4 wie beslist, en waar blijft de winst? Is het een democratisch gerund bedrijf (bijvoorbeeld een coöperatie) of is het een hiërarchisch gerund bedrijf? 

Om die redenen staan de meeste maaltlijdboxen niet op de ‘korte ketens kaart’, zoals Hello Fresh, Albert Heijn, Marley Spoon. Daar zitten grote investeerders achter (bijv. Zalando); geen winstdeling, weinig rendement voor de boer, en w.b. ‘regionaal’: zo mogelijk Nederlandse producten, wat kan betekenen dat die boxen ‘internationaal’ zijn, niet lokaal.

Het aanbod aan boxen lijkt onuitputtelijk. Ons advies: speur de respectievelijke websites af en stel vragen over alle 4 de hierboven genoemde punten. Of, makkelijker: neem de maaltijdboxen of andere bezorgdiensten die WEL op de ‘korte ketens kaart’ staan!  ( bijv. maaltijdboxen van Willem en Drees, Beebox, Rechtstreex, en zie de paarse icoontjes (druppels) op de korte ketens kaart. Onder de kaart kun je een overzicht aanklikken van alleen ‘paarse druppels’ (= ‘distributie / winkels’, incl. maaltijdboxen)

Eet jezelf en ons voedselsysteem gezond: eet gezond, lokaal, onbewerkt voedsel, en zorg dat de boer daar een eerlijk inkomen uit krijgt.  

Voor meer gedetailleerde info: zie de info in de rechter kantlijn van de website http://www.voedselanders.nl, onder ‘stadslandbouw en Korte Ketens’.