Graaien naar land in Ghana

Ook Nederlanders zijn betrokken bij het grote graaien naar land in ontwikkelingslanden.  Een gebied zo grootals de provincies Brabant en Limburg,  zoveel grond heeft de Noorse multinational Scanfuel in Ghana gekocht voor jatrophanoten (biobrandstof). De Nederlandse bedrijfleider Martin Wiersma houdt er niet van pottekijkers.

Het dorp Efirese wordt bijna overspoeld door een jatrophawoekering die pas vlak voor het dorp door een onzichtbare hand wordt tegengehouden. De 500 inwoners van Efirese zijn door de Scanfuel expansie in de knel gekomen. Met de Aframrivier inhunrug enmetgolven jatropha tot opde stoep, kunnenze geen kant meer op met hun eigen voedselteelten. Een van de oorzaken van de problemen is de archaïsche manier waarop landeigendominGhanais geregeld. Er is family land en community land. Investeerders mijden vaak family land omdat de eigenaar van de grond onduidelijk is. Community land is net als in menig ander Afrikaans land in handen van paramount chiefs die er in de praktijk mee kunnen doen en laten wat ze willen. Scanfuel heeft de rechten over 400.000 hectare community land voor een onbekende prijs verworven van de chief van Agogodie over aanzienlijkepolitieke invloed beschikt.

Lees hier het hele artikel uit ‘De Tijd’.