Gronddaling in Groningen: problemen met de afwatering

Boer Piet Smedema uit Kommerzijl vertelt in het NAV ledenblad ‘Genoeg is beter’: ‘In Groningen is het bodemdalingsgebied zo groot en de daling zo sterk dat op veel plaatsen de afwatering niet meer voldoende is en voor de toekomst moet worden aangepast.

Een groot gedeelte van het bodemdalingsgebied moet afwateren richting het Lauwersmeer waar ze ook nog het peil willen verhogen voor een rietproef. Hier en daar zijn extra gemalen neergezet, die op de boezem het water pompen voor voldoende drooglegging van het achterliggende land. Doordat de gashoudende lagen in de ondergrond niet overal even dik zijn heb je ook op korte afstanden verschillen in bodemdaling. Er zal vanuit het grote bodemdalingsgebied een afwaterings-kanaal moeten komen naar de Wadden of naar Delfzijl om het waterprobleem daar op te lossen. Dan krijgt het gemaal Electra ook een kans om het resterende water in een verkleind gebied af te voeren.

Er moet een solide investering voor de toekomst worden gemaakt, omdat anders de generaties na ons veel last zullen krijgen van het water. Jaren hebben de Nederlandse overheid en de oliemaatschappijen geprofiteerd van de inkomsten
uit de gasopbrengsten van de NAM. Als zij in de toekomst besluiten een sterfhuisconstructie te maken voor de NAM is voor hun het probleem ‘opgelost’. (Terwijl ze in de tussentijd in Drenthe een buitenlandse investeerder toestemming willen geven een nieuw gasveld aan te boren…..)

Er moet binnen de politiek meer aandacht en meer geld komen voor het hele gebied dat ze hebben laten zakken.
Anders komen de volgende generaties er mee
te zitten en krijgen die de rekening gepresenteerd.’

Met dank aan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, www.nav.nl